آزمون تعیین صلاحیت
مجموعه قوانین

قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور

قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور (‌مصوب ۱۳۵۰.۱۲.۲۹)

‌ماده واحده- دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون ظرف یک سال به منظور تدوین قوانین و مقررات کشور و پیشنهاد تنقیح آنها سازمانی به نام سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور زیر نظر نخست وزیر تأسیس کند. این سازمان کلیه قوانین و مقررات لازم‌الاجرا را با نظر‌ متخصصان فن بر حسب روش موضوعی فهرست و به صورت مجموعه‌ها تنظیم و تدوین خواهد کرد.

‌در مورد قوانینی که با یکدیگر متناقض و مغایر هستند سازمان موارد تناقض و مغایرت را تعیین و به کمیسیون دادگستری مجلسین که به طور مشترک‌ تشکیل خواهد شد تقدیم می‌کند.

‌نظر کمیسیون در این موارد لازم‌الاجرا است و مادام که تعیین تکلیف نهایی آن از طرف مجلسین به عمل نیامده به اعتبار خود باقی است.

‌تبصره- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا است.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۳۵۰.۱۲.۲۱ در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم اسفند ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – عبداله ریاضی

مقررات مرتبط: قانون تـدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام