کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه قوانین

کتاب مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی

معرفی کتاب: مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی

  • تدوین: مسعود قربانی لاچوانی
  • ناشر: چتردانش
  • شابک: ۵-۱۹۰-۴۱۰-۶۰۰-۹۷۸
  • مشخصات ظاهری: ۳۸۵ صفحه

چکیده ای از کتاب:

کتاب دربردارنده ی مجموعه قوانین اداری و استخدامی به شرح ذیل میباشد:

کتاب مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی

بخش نخست: قوانین اداری

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اخرین اصلاحات و الحاقات
– آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۹
– آیین نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۹
– آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸
– آیین نامه اجرایی ماده (۴۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶
– آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۹
– آیین نامه اجرایی ماده (۷۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۰
– قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
– قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۱۳۷۲
– آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۳
– دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره /۸/۲۹ ۱۱/۴۷۷۸۴ مورخ۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)
– قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰
– آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۲
– آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۳

بخش دوم: قوانین استخدامی

قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی
– مقررات استخدامی شرکت های دولتی موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب۱۳۵۲
– آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹
– قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰
– آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰
– قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶
– قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب ۱۳۷۲
– آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب ۱۳۷۳
– قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴
– تصویب نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۹۴
– قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳
– قانون عدم ممنوعیت استخدام دارندگان معافیت پزشکی مصوب ۱۳۷۷

مطلب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام