کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه قوانین

قانون حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۰۲ مجلس شورای اسلامی)

نامه شماره ۵۵۵۸۸/۶۱۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۶

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان طرح دوفوریتی لغو استفساریه تبصره (۳) مواد (۷۱) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲/۹/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

نامه شماره ۱۷۵۲۰۹ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۰

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

«قانون حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۰ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۵۵۸۸/۶۱۰ مورخ ۶/۹/۱۳۹۰ مجلس شـورای اسلامی واصل گـردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده واحده- به موجب این قانون تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ حذف می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام