کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه قوانینارتقای کارکنانحق بیمه و بازنشستگی

قانون مربوط به احتساب سوابق خدمت اشخاصی که در نهضت سواد آموزی خدمت کرده اند در سوابق استخدامی آنان در دستگاه‌های دولتی‌‌

قانون مربوط به احتساب سوابق خدمت اشخاصی که در نهضت سواد آموزی خدمت کرده اند در سوابق استخدامی آنان در دستگاه‌های دولتی‌‌ (مصوب ۱۳۶۳/۰۸/۰۳)

قانون مربوط به احتساب سوابق خدمت اشخاصی که در نهضت سواد آموزی خدمت کرده اند در سوابق استخدامی آنان در دستگاه‌های دولتی‌‌

ماده ۱‌‌- از تاریخ تصویب این قانون سوابق خدمت اشخاصی که حداقل یکسال متوالی در نهضت سوادآموزی بنحو مطلوب خدمت کرده و یا‌ بنمایند جزء سنوات خدمت آنان در هر دستگاه دولتی که استخدام شده یا بشوند محسوب می‌گردد.

تبصره‌‌- ملاک انجام خدمت مطلوب و مدت آن منوط به گواهی نهضت سوادآموزی می‌باشد.

ماده ۲‌‌- چنانچه سن اشخاص مذکور در ماده ۱ به لحاظ خدمت در نهضت سوادآموزی از حداکثر سن مجاز برای استخدام تجاوز نماید به تعداد ‌سنواتی که در خدمت نهضت بوده‌اند به حداکثر مذکور اضافه می‌شود تا استخدام آنان بلامانع باشد.

ماده ۳‌‌- کسورات بازنشستگی سنواتی که طبق این قانون جزء سوابق خدمت مستخدم بحساب می‌آید طبق مقررات صندوق بازنشستگی‌ کشوری و یا صندوق بازنشستگی مربوط وسیله مستخدم پرداخت خواهد شد.

ماده ۴‌‌- ‌‌آیین‌نامه اجرائی این قانون بوسیله سرپرست نهضت سوادآموزی تنظیم و بتصویب وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره در جلسه روز پنجشنبه سوم آبانماه یکهزار سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ ۸/۸/۱۳۶۳ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی‌‌- اکبر هاشمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام