کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه قوانین

قانون اصلاح مواد 976، 986 و 987 قانون مدنی

قانون اصلاح مواد 976، 986 و 987 قانون مدنی

خبر مورخ 29 اردیبهشت 1399

پیش‌نویس لایحه اصلاح مواد 976، 986 و 987 قانون مدنی

ماده 1- بند «6» ماده 976 قانون مدنی حذف و بند «7» همان ماده به بند «6» تبدیل می‌شود.

ماده 2- ماده 986 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده 986- زن تبعه خارجی که همسر ایرانی اختیار می‌نماید، با اجتماع شرایط زیر می‌تواند درخواست تحصیل تابعیت ایران نماید.

1- رسیدن به سن (18) ‌سال تمام خورشیدی.

2- داشتن فرزند حاصل از ازدواج با مرد ایرانی یا بقای ازدواج به مدت سه سال پیش از درخواست

3- عدم محکومیت به جرایم موضوع بند 4 ماده 979 قانون مدنی»

ماده 3- متن زیر جایگزین ماده 987 قانون مدنی و تبصره‌های 1 و 2 آن نیز حذف می‌شود:

«ماده 987- زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر این‌که طبق تشریفات مقرر درماده 988 تقاضای ترک تابعیت نماید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام