کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه قوانین

لایحه تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که به هر دلیل قصاص نمی‌شوند

لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) موضوع: تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که به هر دلیل قصاص نمی شوند

جناب اقای دکتر قالیباف

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه “اصلاح ماده (۶۱۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)” که به پیشنهاد قوه قضاییه و معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده در جلسه ۲۶/۲/۱۴۰۰ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.

حسن روحانی- رییس جمهور

مقدمه توجیهی:

با عنایت به حساسیت جامعه در برابر قتل عمد به عنوان شدیدترین جرم و جریحه دار شدن احساسات عمومی و اختلال در نظم عمومی در اثر وقوع آن و لزوم سیاست گذاری کیفری برای افزایش بازدارندگی مجازات تعزیری قتل عمدی در مواردی که مرتکب به هر دلیل قصاص نمی شود، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

ماده واحده- ماده (۶۱۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) -مصوب ۱۳۷۵-، به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۶۱۲- هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.

تبصره ۱- در مواردی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل مذکور شود، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست یا همسر خود شوند و دارای فززند صغیر نیز باشند، دادگاه می‌تواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی آنها محدودیت ایجاد کند.

تبصره ۳- در تمامی موارد موضوع تبصره (۱) این ماده، بازداشت موقت متهم تا حداقل یک سال الزامی است و مجازات مربوط نیز تا قبل از سپری کردن حداقل یک چهارم حبس تعیین شده توسط دادگاه، مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی -مصوب ۱۳۹۲- نمی شود و مبدأ زمان برخورداری از نهادها مذکور پس از اجرای یک چهارم مجازات تعیین شده محاسبه می‌شود.

مطالب مرتبط:

قانون تعيين مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتكب قتل فرزند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام