کتاب استخدامی اداری ها
ارزش استخدامی مدرک

اصلاح نحوه تعیین ارزش استخدامی سطوح تحصیلی روحانیون اهل سنت

اصلاح نحوه تعیین ارزش استخدامی سطوح تحصیلی روحانیون اهل سنت (بخشنامه شماره ۵۷۲۵/۱۱ مورخ ۷/۲/۱۳۷۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

در راستای اقدامات این سازمان به منظور اصلاح و روزآمد نمودن مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، پس از کسب نظر مراجع ذیربط، بخشنامه شماره ۷۰۳۲/د مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۲ موضوع نحوه تعیین ارزش استخدامی سطوح تحصیلات روحانیون اهل سنت و دستورالعمل اجرایی آن، به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می شود:

اصلاح نحوه تعیین ارزش استخدامی سطوح تحصیلی روحانیون اهل سنت

گروه ورودی روحانیون اهل سنت در بدو استخدام و روند ارتقاء گروه آنان بر حسب سطوح تحصیلی به شرح جدول ذیل است:

مرجع تشخیص و تعیین سطوح تحصیلی چهارگانه فوق کماکان دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران خواهد بود که سطوح یاد شده را از طریق برگزاری آزمون تعیین سطح از منابع تعیین شده و بر اساس دستورالعمل اجرایی به شرح پیوست بخشنامه تعیین خواهد نمود.

مشاغل قابل تصدی روحانیون اهل سنت که در اجرای این بخشنامه و بر اساس دستورالعمل پیوست سطح تحصیلی آنها مشخص شده است عبارتند از:

الف- کلیه مشاغلی که در شرایط احراز آنها مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر به صورت عام پیش بینی شده است.

ب- دبیری و آموزگاری (تدریس دروس قرآن، عربی و دینی دانش آموزان اهل سنت)

ج- کمک کارشناس، کاردان و کارشناس امور دینی (در مناطق سنی نشین)

د- تقریرنویس

روحانیون اهل سنت بر اساس دستورالعمل پیوست در امتحانات تعیین سطح شرکت می نمایند و در صورت موفقیت در امتحانات گواهینامه ای به شکل ضمیمه برای آنها صادر خواهد شد. وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول، سطوح تعیین شده را به نحوی که در بخشنامه و دستورالعمل مشخص شده است در وضعیت استخدامی افراد اعمال می نمایند.

لازم به یادآوری است که تصمیمات استخدامی اعمال شده برای روحانیون اهل تسنن به موجب بخشنامه های قبلی این سازمان به قوت خود باقی است. لکن ازتاریخ صدور این بخشنامه امتحانات مربوط، بر اساس منابع و شیوه اعلام شده در دستورالعمل پیوست توسط دانشکده الهیات و معارف اسلامی، اجرا خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام