مجلس شورای اسلامی

قانون اطلاع مجلس شوراي اسلامي از مصوبات هيأت وزيران (مصوب 3/9/1366 مجلس شوراي اسلامي)

قانون اطلاع مجلس شوراي اسلامي از مصوبات هيأت وزيران (مصوب 3/9/1366 مجلس شوراي اسلامي)

ماده واحده- هيأت وزيران، مسئولين كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي مكلفند، كليه مصوبات (تصويب‌نامه‌ها)، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادهاي عادي و محرمانه و سري خود را از طريق زير به اطلاع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسانند:

1- تصويب‌نامه‌هاي محرمانه و سري هيأت وزيران از طريق هيأت رئيسه مجلس‌ شوراي اسلامي

2- تصويب‌نامه‌هاي عادي هيأت وزيران، قراردادهاي دولت و شركت‌هاي دولتي، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي از طريق كميسيون سازمان‌هاي وابسته به نخست وزيري.

تبصره 1- كليه قراردادهاي نظامي و تسليحاتي تا پايان جنگ تحميلي از شمول ماده فوق مستثني مي‌باشند.

تبصره 2- اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل صرفه‌جويي دستگاه‌هاي اجرايي فوق‌الذكر تأمين و كسري اعتبار مالي ناشي از اجراي اين قانون از محل رديف 503001 تأمين خواهد شد.

کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام