کتاب استخدامی اداری ها
مجلس شورای اسلامی

قانون اطلاع مجلس شوراي اسلامي از مصوبات هيأت وزيران (مصوب 3/9/1366 مجلس شوراي اسلامي)

قانون اطلاع مجلس شوراي اسلامي از مصوبات هيأت وزيران (مصوب 3/9/1366 مجلس شوراي اسلامي)

ماده واحده- هيأت وزيران، مسئولين كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي مكلفند، كليه مصوبات (تصويب‌نامه‌ها)، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادهاي عادي و محرمانه و سري خود را از طريق زير به اطلاع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسانند:

1- تصويب‌نامه‌هاي محرمانه و سري هيأت وزيران از طريق هيأت رئيسه مجلس‌ شوراي اسلامي

2- تصويب‌نامه‌هاي عادي هيأت وزيران، قراردادهاي دولت و شركت‌هاي دولتي، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي از طريق كميسيون سازمان‌هاي وابسته به نخست وزيري.

تبصره 1- كليه قراردادهاي نظامي و تسليحاتي تا پايان جنگ تحميلي از شمول ماده فوق مستثني مي‌باشند.

تبصره 2- اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل صرفه‌جويي دستگاه‌هاي اجرايي فوق‌الذكر تأمين و كسري اعتبار مالي ناشي از اجراي اين قانون از محل رديف 503001 تأمين خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام