کتاب استخدامی اداری ها
مجلس شورای اسلامی

اعلام (۶۸) لایحه معوق و (۳) لایحه اعلام وصول نشده مجلس دهم

اعلام لوایح معوق دوره دهم مجلس شورای اسلامی

هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه چهارم تیر ۱۳۹۹ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس جمهوری، فهرست طرح ها و لوایح معوق دوره دهم مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساند تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.

شناسنامه قانون- هیئت وزیران در راستای ماده ۱۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تهیه فهرست طرح ها و لوایح معوق و باقی مانده در ابتدای هر دوره قانونگذاری با اولویت اهمیت و لزوم رسیدگی به آنها، طرح ها و لوایح مورد نظر مشتمل بر (۶۸) مورد و نیز (۳) مورد از لوایحی که هنوز فوریت آنها مطرح نشده است را تصویب کرد. 

(۳) لایحه‌ای که هنوز فوریت آنها مشخص و اعلام وصول نشده است:

۱- لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۳) قانون صدور چک -مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن

۲- لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی

۳- لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری- مالی

(۶۸) لایحه معوق و باقیمانده از مجلس دهم شورای اسلامی:

۱ – لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک

۲ – لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

۳ – لایحه حمایت از مالکیت صنعتی

۴ – لایحه اصلاح قانون امور گمرکی

۵ – لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی

۶ – لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱

۷ – لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی

۸ – لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد(۳۴) تا (۳۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تغییر عنوان: لایحه ساماندهی سهام عدالت

۹ – لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

۱۰ – لایحه مشارکت عمومی- خصوصی

۱۱ – لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور

۱۲ – لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

۱۳ – لایحه الحاق یک تبصره به ماده(۶) قانون مبارزه با پولشویی

۱۴ – لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر

۱۵ – لایحه اصلاح بند «ت» ماده(۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»

۱۶ – لایحه  اصلاح ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

۱۷ – لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت -مصوب ۱۳۴۷- به منظور حمایت از سهامداران خرد

۱۸ – لایحه اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

۱۹ – لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور

۲۰ – لایحه میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف دارندگان وسایل نقلیه و واحدهای مشمول متمرد موضوع تبصره (۱) ماده(۳) قانون هوای پاک – مصوب ۱۳۹۶

۲۱ – لایحه حمایت از مالکیت فکری

۲۲ – لایحه استخدامی شهرداری ها

۲۳ – لایحه آئین‌دادرسی تجاری

۲۴ – لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

۲۵ – لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین

۲۶ – لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل‌های اول و دوم الحاقی به کنوانسیون ژنو مصوب ۱۹۷۷

۲۷ – لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

۲۸ – لایحه استفساریه تبصره (۴) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

۲۹ – لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی وحقوقی به سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

۳۰ – لایحه تعیین وظایف واختیارات وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی  

۳۱ – لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب (درامور مدنی) مصوب-۱۳۷۹

۳۲ – لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی

۳۳ – لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی

۳۴ – لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه

۳۵ – لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (مورخ ۲ دسامبر ۱۹۶۱ برابر با ۱۱ آذر ۱۳۴۰) با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن

۳۶ – لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

۳۷ – لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

۳۸ – لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری

۳۹ – لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی

۴۰ – لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی

۴۱ – لایحه اصلاح ماده(۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

۴۲ – لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشکاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

۴۳ – لایحه اصلاح بند (۱۶) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تغییر عنوان: لایحه اصلاح ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و الحاق یک بند به ماده(۱) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

۴۴ – لایحه جامع انتخابات

۴۵ – لایحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب 

۴۶ – لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

۴۷ – لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

۴۸ – لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

۴۹ – لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

۵۰ – لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیر مجاز افراد از مرزهای کشور

۵۱ – لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

۵۲ – لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی

۵۳ – لایحه شفافیت

۵۴ – لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به  موافقتنامه  همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر۲۰۱۰))

۵۵ – لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر۲۰۱۰))

۵۶ – لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر۲۰۱۰))

۵۷ – لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان

۵۸ – لایحه موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل

۵۹ – لایحه اصلاح ماده ۳۵ آیین نامه معاملات شهرداری تهران

۶۰ – لایحه پروتکل اصلاحی بند(۵-۴-۱-۱۰) اساسنامه موسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)

۶۱ – لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس

۶۲ – لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

۶۳ – لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان(اس تی سی دبلیو ۱۹۷۸(۱۳۵۷))

۶۴ – لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی

۶۵ – لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان

۶۶ – لایحه  موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان درخصوص ارتباط بین المللی راه آهن

۶۷ – لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

۶۸ – لایحه الحاق یک تبصره به ماده(۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل جهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام