کتاب استخدامی اداری ها
مجلس شورای اسلامی

قانون الزام دستگاه‌های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان

طرح اصلاح ماده ۲۰۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع: الزام دستگاه‌های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان

ماده واحده: در صدر ماده (۲۰۶) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عبارت”کتبا”حذف و عبارت” از طریق سامانه قانون گذاری و نظارت”جایگزین می شود و در انتهای ماده پس از عبارت” ابلاغ می نماید” متن زیر الحاق می شود:

مخاطب تذکر موظف است پاسخ تذکر را حداکثر تا یک ماه و در مورد تذکراتی که به تشخیص هیأت رئیسه مجلس مهم و فوری است، فوراً در سامانه مذکور ثبت نماید.

هیأت رئیسه مجلس تذکرات مهم و فوری به همراه پاسخ آن را بارعایت طبقه بندی مکاتبات، در سامانه رسمی مجلس شورای اسلامی برای عموم منتشر می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام