کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

مؤسسات وابسته و تابعه و سازمان‌های تابعه شهرداری‌ها مشمول مالیات هستند

اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 509- 16/7/385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۶۶۵ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۱)

تاریخ: 27 آذر 1391

کلاسه پرونده: 713/89

شماره دادنامه: 665

موضوع رأی: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 509- 16/7/385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره 96118- 2/11/1386 اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 509- 16/7/1385 هیأت عمومی را خواستار شده و در تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:

“با احترام، ضمن ایفاد تصویر دادنامه شماره 509- 16/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند:

1- سازمان های وابسته به شهرداری ها به استناد مواد (111) و (84) قانون شهرداری مصوب 1334 تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساسنامه آنها نیز به تصویب شورای اسلامی شهر و موافقت وزارت کشور می رسد.

2- برابر ماده (2) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها مشمول پرداخت مالیات قرار نمی گرفتند، لیکن به موجب اصلاحیه مصوب 27/11/1380 عبارت «موسسات وابسته به شهرداریها» از متن ماده (2) حذف شده، بنابراین قانونگذار، موسسات وابسته به شهرداریها را از عملکرد سال 1381 مشمول پرداخت مالیات دانسته است، نکته قابل توجه این که در هر یک از مواد قانونی که نیاز به قید موسسات وابسته به شهرداری ها بوده (از جمله ماده 66) قانونگذار صریحاً ذکر کرده است.

3- بدیهی است در صورتی که بعضی از سازمانهای وابسته به شهرداری ها غیر انتفاعی باشند و از شهرداری ها یا دولت کمک مالی به منظور جبران زیان حاصل از فعالیت های خود دریافت نمایند و فاقد سود باشند، در مرحله رسیدگی اداره امور مالیاتی، برابر مقررات قانونی، مالیات مطالبه نخواهد شد و در این گونه موارد در صورتی که قبلاً مالیاتی برابر ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر و واریز شده باشد، به موجب ماده 242 قابل استرداد خواهد بود.

4- با توجه به مراتب یاد شده، طبق قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 27/11/1380، موسسات وابسته به شهرداری ها از جمله اشخاص مشمول مالیات می باشند و دادنامه شماره 509- 16/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «مبنی بر این که اقدامات و فعالیت های موسسات وابسته به شهرداری از مقوله فعالیت های اقتصادی و متضمن جنبه های انتفاعی نیست.» با قانون اصلاحی یاد شده مغایرت دارد. از این روی تقاضا دارد در صورت موافقت مقرر فرمایید وفق ماده (53) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موجبات طرح مجدد مسأله برای رسیدگی خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فراهم شود.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366، شهرداریها و مؤسسات وابسته، مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون به حساب نمی آیند لیکن به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، مؤسسات وابسته به شهرداری مشمول پرداخت مالیات شده‌اند. نظر به این که در رأی شماره 509- 16/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، علاوه برشهرداری، «مؤسسات وابسته و تابعه» و «سازمانهای تابعه» مشمول معافیت شناخته شده‌اند و این فراز از رأی مغایر با قانون اصلاحی مزبور است، بنابراین در اجرای ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384، عبارت «مؤسسات وابسته و تابعه» و «سازمانهای تابعه» از متن رأی مذکور حذف و رأی شماره 509- 16/7/1385 به موجب این رأی اصلاح می شود. رأی مذکور بدون این اصلاحیه فاقد اعتبار خواهد بود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام