کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

درج نوع فعالیت، میزان درآمد و نوع ضریب علی الرأسی به تفکیک هر درآمد در گزارش رسیدگی از طریق علی الرأس (بخشنامه شماره ۳۲۹۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور)

به قرار اطلاع برخی واحدهای رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مالیات عملکرد اشخاص حقوقی و حقیقی در زمان تهیه گزارش اعم از گزارش اصلی و متمم از طریق علی الرأس، نسبت به درج نوع فعالیت، میزان درآمد و نوع ضریب اعمال شده (شماره صفحه و ردیف ضریب براساس دفترچه ضرایب مربوطه) اقدام نمی نمایند.

لذا مؤکداً یادآور می گردد که واحدهای مالیاتی می بایست در تهیه گزارش رسیدگی اصلی و علی الخصوص رسیدگی متمم نسبت به درج کامل نوع فعالیت، میزان درآمد به تفکیک انواع فعالیت و مشخصات ضریب یا ضرایب اعمال شده مربوط به هریک از فعالیت ها اقدام و درآمد مشمول مالیات مؤدیان محترم مالیاتی را مشخص نمایند.

رؤسای امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام