کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

نحوه ارسال اطلاعات قراردادهای پیمانکاری بر مبنای روش درصد پیشرفت کار

نحوه ارسال اطلاعات قراردادهای پیمانکاری بر مبنای روش درصد پیشرفت کار در راستای دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه شماره 23/93/200 مورخ 27/12/1393 سازمان امور مالیاتی کشور)

نظر به ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص چگونگی اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم برای فعالیت های پیمانکاری، بدینوسیله در راستای یکسان سازی روند ارسال اطلاعات معاملات فصلی از سوی مؤدیان محترم مالیاتی به اطلاع می رساند: با توجه به استانداردهای حسابداری، مؤدیان محترم مالیاتی که برای شناسایی درآمد از روش درصد پیشرفت کار استفاده می نمایند، شایسته است کارفرما و پیمانکار مربوطه جهت یکسان سازی و برابری درآمد اعلام شده توسط پیمانکار و هزینه های انجام شده توسط کارفرما، صرفاً در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلی بر مبنای مبلغ صورت وضعیت تأیید شده توسط کارفرما و با توجه به تاریخ تأیید صورت وضعیت مذکور اقدام نمایند.

در هر صورت، عدم تطابق درآمد ابرازی که بر مبنای درصد پیشرفت کار شناسایی شده با فهرست های ارسالی کارفرما یا پیمانکار که بر مبنای صورت وضعیت های تأیید شده ارسال شده است، موجب بی اعتباری دفاتر و تعلق جرایم موضوع ماده 169 مکرر مذکور نخواهد بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام