کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

تعیین مناطق کمتر توسعه یافته مشمول معافیت‌های مالیاتی موضوع بند (ذ) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (تصویبنامه شماره 8241/ت51618هـ مورخ 29/1/1395 هیأت وزیران)

تعیین مناطق کمتر توسعه یافته مشمول معافیت‌های مالیاتی موضوع بند (ذ) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (تصویبنامه شماره 8241/ت51618هـ مورخ 29/1/1395 هیأت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه 25/1/1395 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ذ) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1394- تصویب کرد:

جزء (الف) بند (3) تصویب‌نامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 10/4/1388 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- فهرست ضمیمه تصویب‌نامه شماره 21372/ت28893هـ مورخ 31/4/1382 و فهرست مناطق توسعه نیافته موضوع تبصره (3) ماده (2)‌ تصویبنامه شماره 10733/ت22957هـ مورخ 21/3/1379 و مصوبات مشابه در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم همچنان تا پایان ده سال ملاک عمل خواهد بود.

2- این تصویب‌نامه جایگزین تصویبنامه شماره 132548/ت51618هـ مورخ 12/10/1394 می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام