کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۵ تا ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۶ (بخشنامه شماره 115/95/200 مورخ 28/12/1395 سازمان امور مالیاتی کشور)

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۵ تا ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۶ (بخشنامه شماره 115/95/200 مورخ 28/12/1395 سازمان امور مالیاتی کشور)

رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیهم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مؤدیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:

ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهانامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1395 را تا پایان روز پنجشنبه مورخ 31/1/1396 تسلیم نمایند، امکان برخورداری از صد در صد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق الذکر فراهم نمایند.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام