کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

اصلاح ارقام هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران

اصلاح ارقام هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران (تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۸۰۱/ت۶۱۹۰۷هـ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۲ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۹/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۱۳۲۴۵۰/۲ مورخ ۱۹/۷/۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۳۲۸۶/ت۳۸۹۲۹ک مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷، رقم «دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال» به رقم «چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» اصلاح می‌شود.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

ⵈ━══════╗◊╔══════━ⵈ

شناسنامه قانون- این مصوبه در خصوص اصلاح رقم مذکور در جزء (الف‌) و (ب‌) بند (۱)، بند (۲) و تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران است.

سوابق مصوبات مربوط به تعدیل این مبلغ را در زیر ملاحظه می‌فرمایید:

تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۶/ت۳۸۹۲۹ک مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۸۷

وزارت امور اقتصادی ودارایی

معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۱۵۸۹/۶۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۶ وزارت صنایع ومعادن وبه استناد جزء (ب) بند (۲) ماده (۱۴۸) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۸۰- و با رعایت جزء “ح” بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۸۳/ت۳۸۸۵۵هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:

رقم مذکور در تصویب نامه شماره ۲۰۶۰۹/ت۲۸۸۸۱هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ از مبلغ یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال به مبلغ دو میلیون (۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تغییر می یابد.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهور رسیده است.

پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور

تصویب‌نامه شماره ۲۰۶۰۹/ت‌۲۸۸۸۱هـ مورخ ۱۳۸۲.۰۴.۱۸

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۴.۱۵ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورو وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد جزء (ب‌) بند (۲) ماده (۱۴۸) اصلاحی قانون مالیات‌های‌ مستقیم -مصوب ۱۳۸۰- تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران‌، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران‌، موضوع جزء (ب‌) بند (۲) ماده (۱۴۸) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم‌، موضوع تصویبنامه‌های شماره‌ ۱۰۱۳۰/ت‌۱۲۲ مورخ ۱۳۶۸.۲.۲۵ و شماره ۲۷۵۳۶/ت‌۱۸۸۹۵هـ مورخ ۱۳۷۷.۵.۳ به شرح زیراصلاح می‌گردد:

رقم مذکور در جزء (الف‌) و (ب‌) بند (۱)، بند (۲) و تبصره (۱) ماده (۲) از مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال‌ به مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تغییر می‌یابد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس جمهور

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام