کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

مالیات وجوه پرداختی توسط مراکز آموزشی- درمانی به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی

در خصوص چگونگی محاسبه و تعلق مالیات به وجوه پرداختی توسط مراکز آموزشی- درمانی به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی (بخشنامه شماره 518/98/200 مورخ 21/11/1398 سازمان امور مالیاتی کشور)

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

از آنجایی‌که در خصوص چگونگی محاسبه و تعلق مالیات به وجوه پرداختی توسط مراکز آموزشی- درمانی به آن دسته از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی که به صورت رسمی یا پیمانی در استخدام دانشگاه‌ها بوده و حقوق و مزایای خود را از دانشگاه محل استخدام خود دریافت می‌نمایند، ابهاماتی مطرح گردیده، لذا به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد توسط ادارات امور مالیاتی مقرر می‌دارد:

وجوه پرداختی توسط مراکز آموزشی- درمانی تحت عناوین مختلف به آن دسته از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی که به صورت رسمی یا پیمانی در استخدام دانشگاه‌ها بوده و حقوق و مزایای خود را از دانشگاه محل استخدام خود دریافت می‌نمایند، چنانچه با حفظ رابطه استخدامی، به صورت مأمور در مراکز آموزشی- درمانی که از نظر اداری مالی مستقل از دانشگاه محل استخدام خود بوده، فعالیت نمایند در این صورت مشمول تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 27/4/1396 بوده و پرداخت‌کنندگان مکلف‌اند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده (84) قانون مزبور، به نرخ ده درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

بدیهی است مأموران مالیاتی ذی‌ربط در فرآیند حسابرسی مالیاتی این قبیل مراکز آموزشی- درمانی، پس از احراز استقلال اداری- مالی آنها از دانشگاه‌های علوم پزشکی و دریافت اسناد و مدارکی که بر مأمور شدن اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه‌های مذکور در مراکز مورد نظر دلالت کند، حسب مورد می‌بایست نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 27/4/1396 اقدام نمایند.

امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام