کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا با تغییرات ارز

نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا به دلیل تغییرات متناوب ارز (بخشنامه شماره 66610/230/د مورخ 24/12/1398 سازمان امور مالیاتی کشور)

امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره امور مالیاتی استان…

پیرو دستورالعمل های شماره 35302/129/232 مورخ 30/3/1389 و شماره 3017/230/د مورخ 2/9/1393 با موضوع نحوه تشخیص درآمد مالیات واردکنندگان کالا که به لحاظ قانونی درآمد مشول مالیات آنها از طریق علی الرأس تعیین می شود، با توجه به تغییرات متناوب نرخ ارز در عملکرد سال 1397، بدین وسیله اعلام می دارد:

فارغ از نحوه تعیین ارزش ریالی کالاهای وارداتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور محاسبه و مطالبه حقوق و عوارض گمرکی و مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه از کالاهای وارداتی، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی، به منظور تعیین بهای تمام شده کالاهای وارداتی جهت محاسبه و یا کنترل بهای فروش کالاهای مذکور؛ می بایست با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه‌های شماره 524/93/200 مورخ 22/6/1393 و شماره 172/97/200 مورخ 22/12/1397، در مواردی که واردکنندگان با استفاده از نرخ رسمی و یا نرخ ارز بازار ثانویه (سامانه نیما) اقدام به واردات کالا نموده و حسب الزام مراجع ذی ربط مکلف به فروش کالاهای مزبور به نرخ مصوب می باشند، نرخ مصوب فروش کالاهای مشمول قیمت گذاری را ملاک عمل برای تعیین درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا قرار دهند.

بدیهی است در مواردی که کالاهای وارداتی مشمول فرآیند قیمت گذاری نبوده و فاقد قیمت فروش مصوب باشند و همچنین در مواردی که به دلیل عدم ارائه مستندات توسط واردکنندگان، امکان احراز مبلغ فروش واقعی (متعارف) کالا میسر نمی باشد، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی می‌بایست بدون توجه به منبع تأمین ارز، بهای فروش را به صورت واقعی و یا با استفاده از بهای تمام شده واردات مبتنی بر نرخ ارز در دسترس (سنا) در تاریخ انجام معامله، مطابق روش محاسباتی اعلام شده طی دستورالعمل شماره 30107/230/د مورخ 2/9/1392، تعیین نمایند.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام