آزمون تعیین صلاحیت
قوانین و مقررات مالیاتی

بخشودگی جرایم مالیاتی ۹۹ (ابلاغی آبان ماه)

بخشودگی جرایم قانون قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات‌های مستقیم (بخشنامه شماره ۵۱۸/۹۹/۲۰۰ مورخ ۵/۸/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور)

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

پیرو دستورالعمل شماره ۵۰۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۹ در خصوص میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش موارد ذیل مقر می‌گردد:

۱- در اجرای بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد آن بخش از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده است، برای سال های یاد شده و تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاه های یاد شده موضوعیت ندارد.

۲- در راستای ماده ۱۰ دستورالعمل یادشده، بخشودگی جرایم مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مازاد بر درصدهای تعیین شده در دستورالعمل مزبور برای آن دسته از مؤدیانی که به واسطه مطالبات از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، امکان پرداخت بدهی خود برای سال های قبل از سال ۱۳۹۸ در مهلت های مقرر را نداشته اند به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط محول می شود تا با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند.

۳- میزان بخشودگی جرایم آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرایم غیرقابل بخشش و جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده‌اند لیکن پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تأکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود.

۴- در خصوص آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود اعم از اصل و جرایم غیرقابل بخشش و جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است را وفق شرایط دستورالعمل های صادره قبلی پرداخت نموده اند، محدودیت زمان در ارایه درخواست بخشودگی جرایم مانع بخشودگی نخواهد بود و در هر صورت تابع شرایط میزان بخشودگی تعیین شده د دستورالعمل های حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود.

امیدعلی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام