فروشگاه کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی (بخشنامه ۲۳۰/۱۳۷۵۰/د مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی)

احتراما پیرو دستورالعمل شماره ۵۹۵۸/۲۰۰ مورخ ۲۳/۳/۹۱ درخصوص مقررات تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون پنجساله برنامه پنجم توسعه و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده ازسوی ادارات امورمالیاتی به آگاهی می رساند:

عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند در موارد مذکور به شرح جدول زیر موجب محرومیت از برخورداری معافیت های مورد اشاره برای عملکرد سال های ۱۳۹۰لغایت ۱۳۹۴ خواهد بود.

ردیف

اشخاص مکلف به تسلیم اظهارنامه

نوع اظهارنامه

محرومیت از معافیت زیر درصورت عدم تسلیم اظهارنامه

۱-

وراث (منفردایا مجتمعا)یاولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها درارتباط با مالیات ارث

.

مالیات برارث موضوع ماده ۲۶ ق م م

– معاافیت موضوع قسمت اخیر ماده ۲۰ ق م م

۲-

درآمد حاصل از اجاره املاک (اعم ازمسکونی ، تجاری ، اداری و….)

اجاره املاک موضوع ماده ۸۰ ق م م

– معافیت موضوع ماده ۵۷ ق م م

 – معافیت موضوع تبصره ۱۱ماده ۵۳ ق م م

۳-

دریافت کنندگان حقوق از اشخاص مقیم خارج که درایران شعبه یا نمایندگی ندارند

.

درآمد حقوق موضوع ماده ۸۸ ق م م

– معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم

۴-

صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف ، ب و ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای صاحبان مشاغل وسایل نقلیه عمومی موضوع جزء(پ) بند ۷۸ قانون بودجه سال ۹۰)

درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۰ ق م م

– معافیت موضوع ماده ۱۰۰ ق م م

–  معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم قبل ازاصلاحیه ۲۷/۱۱/۸۰

– معافیت موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۲ درخصوص تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی

– معافیت موضوع ماده ۱۳۴ ق م م

– معافیت موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ ق م م

– معافیت موضوع ماده ۱۳۹ ق م م

– معافیت موضوع ماده ۱۴۱ ق م م و ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه

– معافیت موضوع ماده ۱۴۲ درخصوص کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی

– معافیت موضوع ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی

.

۵-

کلیه اشخاص حقوقی موضوع ماده. ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم

اشخاص حقوقی

– معافیت حاصل ازفعالیتهای موضوع ماده۸۱ ق م م

– معافیت موضوع ماده ۱۳۲ ق م م

– معافیت موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۲ق م م

– معافیت موضوع ماده ۱۳۳ ق م م

– معافیت موضوع ماده ۱۳۴ ق م م

– معافیت موضوع ماده ۱۳۸ ق م م

– معافیت موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ ق م م

– معافیت موضوع ماده ۱۳۹ ق م م

– معافیت موضوع ماده ۱۴۱ ق م م و ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه

– معافیت موضوع ماده ۱۴۲ ق م م

– تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر درخصوص صندوق سرمایه گذاری

– معافیت موضوع ماده ۱۴۵ ق م م

– معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی

– بند الف ماده ۳ و ماده ۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان

 

۶-

در دیگر مواردی که در قوانین و مقررات ، معافیت مالیاتی خاصی پیش بینی شده و یا می شود و شرط تسلیم اظهارنامه درآن استثنا نمی گردد، عدم تسلیم اظهارنامه موجب محرومیت از معافیت مقرر خواهد شد.

در اجرای مقررات جزء (پ) بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰کل کشور، شرط تسلیم اظهارنامه برای برخورداری از معافیت برای عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان وسایل نقلیه عمومی جاری نخواهد بود.

حسین وکیلی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام