کتاب استخدامی اداری ها
انتصاب مدیران

ابطال مصوبه شورای عالی اداری در تعیین شرط سنی برای انتصاب پست مدیریتی

ابطال مصوبه شورای عالی اداری در تعیین شرط سنی برای انتصاب پست مدیریتی (دادنامه شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۱
تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۲۲۶۷۲۵- ۳۱؍۴؍۱۳۹۸ شورای عالی اداری در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ابطال مصوبه شورای عالی اداری در تعیین شرط سنی برای انتصاب پست مدیریتی

گردش کار: رئیس اداره دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۹۹۰۱۸۱۶- ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ خطاب به معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی اعلام کرده است:

“جناب آقای دکتر دربین

معاون محترم قضایی در امور هیأت عمومی

با سلام و احترام، حسب دستور به استحضار می رساند که:

۱- در پرونده ۹۹۰۱۸۱۶ آقای اسرافیل قاسمی و غیره تقاضای ابطال بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره ۱۱۸۵۱؍۹۳؍۲۰۶- ۵؍۹؍۱۳۹۳ و اصلاحیه تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره ۲۲۶۶۷۲۵- ۳۱؍۴؍۱۳۹۸ نموده اند.

۲- وکیل شکات به موجب لایحه تقدیمی تقاضای استرداد موضوع خواسته را نموده و به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۰ پرونده مختومه شده است.

۳- شورای نگهبان طی نامه شماره ۲۹۸۰۲؍۱۰۲- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ اطلاق موضوع مورد شکایت را خلاف موازین شرع دانسته است.

با توجه به مراتب در راستای اعمال ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهت ملاحظه و دستور تقدیم حضور می شود.”

معاون قضایی در امور هیأت عمومی در تاریخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ در هامش نامه مذکور مرقوم کرده اند:

” دفتر عیناً به نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری برسد. در صورت موافقت، برای ابطال اطلاق مصوبه از بُعد شرعی ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را اعمال فرمایید.”

رئیس دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۱۵؍۱۲؍۱۴۰۰ با پیشنهاد مذکور موافقت و اعلام فرموده اند:

“با عنایت به مراتب مقرر فرمایید در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام مقتضی به عمل آید. “

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره ۱۱۸۵۱؍۹۳؍۲۰۶- ۵؍۹؍۱۳۹۳ اصلاحی به موجب تصویب نامه شماره ۲۲۶۷۲۵- ۳۱؍۴؍۱۳۹۸ شورای عالی اداری

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری ها

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و سومین جلسه مورخ ۱۷؍۴؍۱۳۹۸ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور فراهم نمودن زمینه مناسب برای استقرار دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقاء مدیران، به استناد بند ۱۱ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه «برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی» را اصلاح و تصویب نمود:

متن ذیل جایگزین بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره ۲۰۶؍۹۳؍۱۱۸۵۱- ۵؍۹؍۱۳۹۳ شورا می شود:

– داشتن حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه»، «حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح «مدیریت میانی» و حداکثر ۵۰ سال سن برای سطوح «مدیریت ارشد»- رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری”

در خصوص ادعای مغایرت با شرع قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۹۸۰۲؍۱۰۲- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ اعلام کرده است:

“موضوع ۱- بند ۳ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۱۸۵۱؍۹۳؍۲۰۶- ۵؍۹؍۱۳۹۳ شورای عالی اداری

۲- تصویب نامه شماره ۲۲۶۷۲۵- ۳۱؍۴؍۱۳۹۸ شورای عالی اداری، در جلسه مورخ ۴؍۱۲؍۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

همان گونه که در نظر شماره ۱۹۴۸۰؍۱۰۲؍۹۹- ۱۷؍۶؍۱۳۹۹ بیان شده است اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که نیاز و ضرورت به بکارگیری اشخاص واجد صلاحیتی است که فاقد شرط سنی مورد شکایت هستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به مـوجب نامه شماره ۲۹۸۰۲؍۱۰۲- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ و در رابطه با جنبه شرعی تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵- ۳۱؍‏۴؍‏۱۳۹۸ شورای عالی اداری اعلام کرده است که: «همان گونه که در نظر شماره ۱۹۴۸۰؍‏۱۰۲؍‏۹۹ -۱۷؍‏۶؍‏۱۳۹۹ بیان شده است اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که نیاز و ضرورت به بکارگیری اشخاص واجد صلاحیتی است که فاقد شرط سنی مورد شکایت هستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵- ۳۱؍‏۴؍‏۱۳۹۸ شورای عالی اداری، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی مشابه:

صفحات رسمی شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام