کتاب استخدامی اداری ها
انتصاب مدیران

اصلاح آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

اصلاح آیین نامه اجرایی بند ج تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه شماره ۱۹۳۵۰۰/ت4۵۲۳۰ك مورخ ۲۹/۸/۹۰ هیأت وزیران)

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 2/8/1389 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 25931هـ/ب مورخ 15/4/1389 و با رعايـت جزء « ك» بند (1) تصويب‌نامه شـماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي بند «ج» و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري، موضوع تصويب‌نامه شماره 231400/ت43909ك مورخ 21/11/1388 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱- در بند(9) ماده (1) عبارت « به موجب تشخيص بالاترين مقام دستگاه» و بند (13) ماده يادشده حذف مي‌شوند.

۲- تبصره ماده (3) به شرح زير اصلاح مي‌شود:       

« تبصره ـ دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند علاوه بر شرايط فوق، شرايط اختصاصي ديگري را تعيين و پس از تأييد شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني براي تصويب هيئت وزيران ارايه نمايند.»

اين تصويب‌نامه در تاريخ 24/8/1389 به تأييد مقام‌محترم رياست‌جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي   

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام