کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات محاسباتی

نحوه ثبت حسابداری وجوه اداره شده مربوط به خانه های سازمانی

نحوه ثبت فعالیت های حسابداری وجوه اداره شده مربوط به خانه های سازمانی (نامه شماره 127/20000 مورخ 17/2/1392 دیوان محاسبات کشور)

جناب آقای اکرمی

معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

احتراماً بازگشت به نامه شماره 223993/54 مورخ 29/11/1391 به استحضار می رساند؛ با عنایت به اینکه وجوه حاصل از فروش خانه های سازمانی بند (الف) ماده (11) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1388، که در بودجه سنواتی منظور می گردد، به عنوان وجوه اداره شده در اختیار دستگاه مالک خانه سازمانی قرار می گیرد، لذا نحوه واگذاری، استفاده، نگهداری، اعمال حساب و همچنین نحوه عودت وجود مزبور به خزانه داری کل کشور، طبق احکام و ضوابط مقرر در ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و آیین نامه اجرایی ماده موصوف موضوع تصویب نامه شماره 9354/ت26556هـ مورخ 22/3/1381 هیأت وزیران و با رعایت دستورالعمل حسابداری شماره 12566/256/54 مورخ 31/1/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ثبت فعالیت‌های حسابداری وجوه اداره شده خواهد بود.

حمیدرضا تیموری- معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام