کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات محاسباتی

اصلاحيه دستورالعمل ابلاغ اعتبار ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی كشور

اصلاحيه دستورالعمل اجرايي روش ابلاغ اعتبار ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور (بخشنامه شماره ۲۲۰۰۹۸/۵۳ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادي و دارايي)

ذيحساب و مدير كل امور مالي- ذيحساب

اصلاحيه دستورالعمل اجرايي روش ابلاغ اعتبار ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور موضوع بخشنامه شماره ۲۵۹۵۳/۶۱۸۲/۵۴ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۷۹ كه طي نامه شماره ۱۲۲/۵۰۰۰۰ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۲ به تأييد ديوان محاسبات كشور رسيده است، در اجراي تفويض اختيار وزير محترم امور اقتصادي و دارايي طي نامه شماره ۲۰۵۸۳۱/۵۳ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲، براي اجرا ابلاغ مي‌گردد:

۱- متن ذيل به عنوان يك تبصره به بند (۳) دستورالعمل الحاق مي‌گردد:

«حداكثر مهلت ابلاغ اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و از محل درآمد اختصاصي و يا اعتبارات تخصيص داده شده رديف‌هاي عمومي كه وجوه آن‌ها تا پايان سال مالي توسط خزانه‌داري كل در اختيار ذي‌حسابي دستگاه‌هاي اجرايي داراي اعتبار قرار گرفته و مي‌بايست به حساب بانك پرداخت ذي‌حسابي دستگاه اجرايي گيرنده اعتبار  واريز گردد، به ترتيب براي اعتبارات هزينه‌اي تا پايان روز بيستم فروردين ماه و براي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تا پانزدهم ارديبهشت ماهسال بعد خواهد بود، كه طبق مهلت‌هاي مقرر در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور قابل تعهد و پرداخت مي‌باشد.

۲- در بند (۵) دستورالعمل عبارت «در پايان سال» به عبارت «بر حسب مورد در پايان مهلت‌هاي مقرر در قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومي كشور» اصلاح مي‌گردد.

۳- متن ذيل به عنوان يك تبصره به بند (۶) دستورالعمل الحاق مي‌گردد:

«در صورت اصلاح نحوه نگهداري حساب‌هاي وجوه ابلاغي طبق دستورالعمل‌هاي ابلاغي موضوع ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومي كشور اقدام خواهد شد.»

سيد رحمت‌الله اكرمي- معاون نظارت مالي و خزانه‌دار كل كشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام