آزمون تعیین صلاحیت
قوانین و مقررات محاسباتی

احتساب دیون بلامحل مستخدمین پیمانی همانند دیون مربوط به کارکنان رسمی بدون طرح در کمیسیون بررسی دیون بلامحل (بخشنامه شماره 92493/56 مورخ 24/5/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی)

احتساب دیون بلامحل مستخدمین پیمانی همانند دیون مربوط به کارکنان رسمی بدون طرح در کمیسیون بررسی دیون بلامحل (بخشنامه شماره 92493/56 مورخ 24/5/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان/ ذی‌حسابی و اداره کل امور مالی

اداره کل امور مالی/ ذیحسابی/ امور مالی

پیرو بخشنامه شماره 49666/56 مورخ 24/3/1394 و با استناد به بند (ح) ماده (2) دستورالعمل اجرائی مربوط به دیون بلامحل منضم به آن، به منظور ایجاد تسریع و تسهیل در امر پرداخت دیون بلامحل مستخدمین پیمانی؛ بدین‌وسیله موافقت می‌شود آن قسمت از مطالبات ناشی از افزایش حقوق و مزایای کارکنان پیمانی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط و خارج از اختیار دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده یا می‌شود، همانند دیون مربوط به کارکنان رسمی، بدون طرح در کمیسیون بررسی دیون بلامحل موضوع دستورالعمل یاد شده و با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و سایر ضوابط مقرر در دستورالعمل مذکور از جمله مفاد مندرج در مواد (7) و (8) و بند (ح) ماده (2) آن، از محل اعتبار هزینه‌ای مصوب تخصیص‌یافته مربوط به دیون بلامحل منظور در بودجه دستگاه‌های اجرائی مشمول مقررات مزبور تأمین و پرداخت شود.

بدیهی است با توجه به اختیار دستگاه‌های اجرائی در انعقاد قرارداد پیمانی با کارکنان، اصل حقوق و مزایای کارکنان پیمانی از محل اعتبار دیون بلامحل قابل تأمین و پرداخت نمی‌باشد.

سید رحمت الله اکرمی- معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام