کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات محاسباتی

فرم‌های متحدالشکل صدور تأییدیه منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی

ابلاغ فرم‌های متحدالشکل جهت صدور تأییدیه منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی دولتی (بخشنامه شماره ۱۷۷۹۲۰/۵۵ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور)

در راستای مفاد ماده (۹۵) قانون محاسبات عمومی کشور و بخشنامه های شماره ۷۴۶۶۱/۵۴ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۰، ۱۳۷۴۵۲/۵۴ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ و ۱۳۷۴۵۶/۵۴ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری و همچنین برای تجمیع، ساماندهی و متحدالشکل نمودن فرم‌های موجود جهت صدور تأییدیه برای کلیه دریافت ها و پرداخت های دستگاه های اجرایی دولتی، حسب مورد از طریق خزانه یا خزانه معین استان، این اداره کل اقدام به تهیه دو فقره فرم با عناوین تأییدیه منابع و مصارف (تصاویر پیوست) نموده است. لذا خواهشمند است دستگاه های اجرایی منبعد برای دریافت تأییدیه از خزانه یا خزانه معین استان حسب مورد، فرم های یاد شده را تکمیل و به ادارات ذیربط ارسال دارند و ادارات یادشده نیز پس از بررسی، در صورت تأیید و عدم مغایرت، تأییدیه را به دستگاه اجرایی ذیربط ارسال و در صورت مغایرت، دستگاه اجرایی بایستی نسبت به رفع مغایرت اقدام و مراتب را مجدداً برای تأیید به خزانه یا خزانه معین ارسال نمایند.

محسن برزوزاده- مدیر کل خزانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام