کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات محاسباتی

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با هدف تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی (تصویبنامه شماره ۶۴۰۰۹/ت۵۵۷۱۷هـ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۸ هیئت وزیران)

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۲۰/۵/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۵۵۱۱/۶۰ مورخ ۳/۶/۱۳۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۱۱۸/ت۵۲۹۹۱هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در بند (ث) ماده (۱)، بعد از عبارت “یک طرح اقتصادی” عبارت “با تأمین سرمایه در گردش” اضافه می‌شود.

۲- در ماده (۴)‌و تبصره آن، واژه “طرح‌های” به عبارت “طرح‌ها و درخواست‌های تأمین سرمایه در گردش” اصلاح می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام