کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مناقصات

آیین نامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (تصويبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ك مورخ ۲۱/۸/۹۰ هيأت وزيران)

وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۱۷۳۲/ت۳۲۵۶۵ هـ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ آیین نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ماده ۱- اصطلاحات زیر در این تصویب نامه، در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: سیستم انجام معاملات دستگاههای اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب که در آن کلیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می شود . سامانه یاد شده در این تصویب نامه به اختصار (ستاد) نامیده می شود.

ب: تأمین کننده: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز قانونی (حسب مورد) که در ستاد ، کالا ، خدمات با اموال غیر منقول خود را جهت فروش به خریداران ارایه می کند .

ج: مزایده گر: شخصی حقیقی یا حقوقی که پس از ثبت نام در سامانه ، اسناد مزایده را دریافت و در آن شرکت کند .

د: اقلام قابل معامله : کلیه اموال منقول و غیر منقول و خدمات مورد استفاده در دستگاهای اجرایی .

ماده ۲- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات موظفند با اعلام مدیریت ستاد نسبت به ثبت نام در ستاد اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط ، کلیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق ستاد انجام دهند .

ماده  ۳- دستگاه های مشمول این آیین نامه برای انجام معاملات بالای (۱۰) درصد سقف تعیین شده برای معاملات کوچک ملزم به انجام معامله از طریق ستادمی باشند .

ماده ۴- تأمین کنندگان باید قبل از عضویت در ستاد نسبت به اخذ ایران کد برای کالاها و خدمات مربوط اقدام نمایند.

ماده ۵- دستگاههای اجرایی موظفند کارکنان مرتبط با فرآیند خرید از قبیل کارپرداز ، مقام تشخیص، انباردار، ذیحساب و عامل ذیحساب را پس از اعلام مدیریت ستاد جهت شرکت در دوره های آموزشی معرفی نمایند.

ماده ۶- معاملات محرمانه از شمول این تصویب نامه مستثنی و یا رعایت مقررات مربوطه انجام می شود.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ به تأیید  مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد رضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام