کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مناقصات

دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات (بخشنامه شماره ۶۹۵۲۲/۵۱ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور)

کلیه دستگاه های مشمول بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات

در اجرای تبصره بند (الف) ماده ۲ قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات و مفاد آیین نامه اجرایی قانون مذکور (تصویبنامه شماره ۲۹۷۴۸۹/ت۴۵۴۳۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران) و پیرو احکام صادره از سوی معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (تصاویر پیوست)، هیأت مرکزی رسیدگی به شکایات از مناقصات دستگاه های ملی در این معاونت تشکیل گردید.

بدیهی است هیأت مرکزی یادشده آمادگی رسیدگی به دعاوی مربوط به عدم اجرای هریک از مواد قانون را چهارچوب کاربرگ های پیوست دارد.

در این راستا، شایسته است کلیه دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات، مراتب تشکیل هیأت مرکزی و همچنین هیأت های استانی مربوط را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نموده و با عنایت به ضوابط مذکور قانون برگزاری مناقصات، قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانن مزبور و آیین نامه اجرایی این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه، همکاری لازم را با دبیرخانه ذیربط بعمل آورده و نسبت به انجام اقدامات قانونی اهتمام نمایند.

نادعلی الفت پور- معاون امور حقوقی، مجلس و استانها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام