کتاب استخدامی اداری ها
مقررات و مصوبات

مصوبات شورای عالی اداری سال ۱۳۶۹

مصوبات شورای عالی اداری ۱۳۶۹

۱- مصوبه شماره ۱۶۹۱/م/۶۲ مورخ ۵/۹/۱۳۶۹ موضوع: «ایجاد واحد کار و مؤثر در دستگاه های دولتی» (جلسه شماره ۱ مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۹)

۲- مصوبه شماره ۲/دش مورخ ۲۶/۹/۱۳۶۹ موضوع: «انتقال مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و صندوق تعاون از وزارت کشور به وزارت کار و امور اجتماعی» (جلسه شماره ۳ مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۹)

۳- مصوبه شماره ۲۹/دش مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۹ موضوع: «جلب مشارکت مردمی و واگذاری امور و وظایف به بخش غیردولتی» (جلسه شماره ۶ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۶۹)

۴- مصوبه شماره ۴۷/دش مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۹ موضوع: «انحلال مراکز تهیه و توزیع کالا وابسته به وزارت بازرگانی» (جلسه شماره ۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۹)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام