کتاب استخدامی اداری ها
مقررات و مصوبات

مصوبات شورای عالی اداری سال ۱۳۷۱

مصوبات شورای عالی اداری سال ۱۳۷۱

۱- مصوبه شماره ۱۰۵۰/دش مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۱ موضوع: «طرح آمایش سرزمین» (مصوب جلسه ۲۶ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۱)

۲- مصوبه شماره ۱۰۷۰/دش مورخ ۲/۳/۱۳۷۱ موضوع: «طرح ایجاد تسهیلات و راه اندازی واحدهای صنعتی» (مصوب جلسه ۲۷ مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۱)

۳- مصوبه شماره ۱۰۷۵/دش مورخ ۳/۳/۱۳۷۱ موضوع: «ایجاد مجتمع های اداری- خدماتی» (جلسه شماره ۲۷ مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۱)

۴- مصوبه شماره ۱۱۳۰/دش مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۱ موضوع: «جلب مشارکت مردمی و واگذاری امور به بخش غیردولتی در وزارت کشاورزی» (جلسه شماره ۲۸ مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۱)

۵- مصوبه شماره ۱۱۸۰/دش مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۱ موضوع: «انحلال سازمان دام پروری کشور و انتقال وظایف آن به حوزه ستادی وزارت جهاد سازندگی» (جلسه شماره ۲۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۱)

۶- مصوبه شماره ۱۳۸۱/دش مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۱ موضوع: «اصلاح روش صدور و تعویض شناسنامه در سازمان ثبت احوال کشور» (جلسه شماره ۳۱ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۱)

۷- مصوبه شماره ۱۳۸۵/دش مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۱ موضوع: «اصلاح روش ها و مقررات گمرکی ترخیص کالا» (جلسه شماره ۳۲ مورخ ۴/۶/۱۳۷۱)

۸- مصوبه شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ موضوع: «ایجاد تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختانی در مواردی که سند مالکیت رسمی ارائه نمی گردد» (جلسه های شماره ۳۲ مورخ ۴/۶/۱۳۷۱ و شماره ۳۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۷۱)

۹- مصوبه شماره ۱۶۵۵/دش مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۱ موضوع: «اصلاح روش های صدور پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان در شهرداری ها» (جلسه شماره ۳۴ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۱)

۱۰- مصوبه شماره ۲۰۳۰/دش مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۱ موضوع: «اصلاح روش های انجام کار اجراییات راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی» (جلسه شماره ۳۵ مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۱)

۱۱- مصوبه شماره ۲۲۳۵/دش مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۱ موضوع: «تسلیم پیشنهاد لازم در رابطه با اخذ مجوز پست و استخدام جهت بررسی و سیر مراحل قانونی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور» (جلسه شماره ۳۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۱)

۱۲- مصوبه شماره ۲۲۵۵/دش مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۱ موضوع: «جلب مشارکت مردمی و واگذاری امور به بخش غیردولتی در وزارت جهاد سازندگی» (جلسه های شماره ۳۵ مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۱ و ۳۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۱)

۱۳- مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۹ مورخ: «اصلاحات تشکیلات در سازمان ها وابسته به وزارت کشاورزی» (جلسه های شماره ۳۶ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۱ و ۳۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۱)

۱۴- مصوبه شماره ۲۲۹۵/دش مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۷۱ مورخ: «تفویض اختیار به دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های منطقه ای در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» (جلسه شماره ۳۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۱)

۱۵- مصوبه شماره ۲۴۰۰/دش مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۲ مورخ: «اصلاح روش های صدور گواهی حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث» (جلسه شماره ۳۹ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۲)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام