آزمون تعیین صلاحیت
سازمان برنامه و بودجه کشور

اصلاح آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

اصلاح آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان (تصویبنامه شماره 257017/ت47221هـ مورخ 28/12/1390 هیأت وزیران)

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/12/1390 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يکصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، موضوع تصويب نامه شماره 162178/ت47221هـ مورخ 14/8/1390 به شرح زير اصلاح مي شود:

1- متن زير به عنوان بند (ط) به ماده (5) اضافه مي شود:

ط – کارگروه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

2- متن زير به عنوان ماده (22) به آيين نامه يادشده اضافه مي شود:

ماده 22- اعضاي کارگروه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به شرح زير تعيين مي شوند:

الف – معاون برنامه ريزي استاندار (رييس).

ب – مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان (دبير).

ج – رييس واحد استاني وزارت جهاد کشاورزي.

د – رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت.

هـ- رييس واحد استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي.

و – رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي.

ز- مديرکل منابع طبيعي استان.

ح – نماينده وزير نيرو در استان به انتخاب وزير.

ط – مديرکل بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان.

ي- مديرکل حفاظت محيط زيست استان.

ک- رييس واحد استاني وزارت آموزش و پرورش.

ل- رييس واحد استاني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

م- مدير کل اوقاف و امور خيريه استان.

ن- مديران عامل سازمان هاي مناطق آزاد.

س- رييس فرودگاههاي استان.

ع- فرمانده ناحيه انتظامي استان.

ف- مديرکل امور اجتماعي استانداري.

ص- مديرکل سازمان حمل ونقل و پايانه هاي استان.

ق- شهردار مرکز استان.

ر- مديرکل صدا و سيماي استان.

ش- مديرکل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري.

ت- مديرکل دفتر فني استانداري.

ث- نماينده اتحاديه دفاتر خدمات مسافرتي استان. (بدون حق رأي)

خ- رييس مجمع صنفي هتلداران استان. (بدون حق رأي)

ذ- دو نفر صاحب نظر به انتخاب کارگروه. (بدون حق رأي)

3- متن زير به عنوان ماده (23) به آيين نامه اضافه مي شود:

ماده 23- وظايف کارگروه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي شود:

الف- برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت بخش گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي استان در چارچوب برنامه هاي توسعه کشور و طرحهاي آمايش و توسعه و عمران استان

ب- اولويت هاي پژوهشي امور ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و پيشنهاد آن به کارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري.

ج- تقويت انگيزه سير و سفر و سياحت از طريق ايجاد تسهيلات، تأسيسات و تجهيزات گردشگري.

د- جذب حمايت هاي مادي و معنوي مردم و تشريک مساعي همه جانبه آنها در زمينه حفظ و احياء و معرفي ميراث فرهنگي استان.

هـ- جلوگيري از اقدامات غيرقانوني در زمينه حفاري هاي غيرمجاز و تخريب آثار فرهنگي.

و – توسعه تأسيسات اقامتي ارزان قيمت و اردوگاههاي جهانگردي.

ز- توسعه صنعت گردشگري استان از طريق آماده سازي و معرفي قطب هاي گردشگري.

ح- حمايت از توليدکنندگان صنايع دستي و تبليغ و ترويج محصولات صنايع دستي استان.

ط- محافظت از بناهاي داراي ارزش فرهنگي – تاريخي که به ثبت آثار ملي رسيده است.

ي- تنظيم خط مشي صادرات صنايع دستي استان و رفع مشکل و موانع موجود.

ک- رفع مشکلات و موانع اجرايي مناطق نمونه گردشگري استان.

ل- استفاده از امکانات تبليغي براي معرفي سيماي گردشگري استان.

م- غني سازي اوقات فراغت به ويژه براي جوانان از طريق فرماندهي تورهاي گردشگري و اکوتوريسم.

ن- توسعه مشارکتهاي مردمي از طريق تشويق و حمايت از راه اندازي، ترميم، توسعه، بهسازي و ارايه خدمات بهتر و بيشتر مراکز گردشگري و نيز واحدهاي اقامتي و پذيرايي استان.

س – تغيير کاربري کاروانسراها و رباط ها به مراکز اقامتي ميان راهي.

ع- تربيت و آموزش نيروي انساني در امور گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي استان.

ف- توسعه و تقويت تأسيسات گردشگري هتل ها، مهمانپذيرها و رستورانهاي مياني راهي و چگونگي اداره آنها.

4- شماره مواد (22)، (23)، (24) و (25) به ترتيب به مواد (24)، (25)، (26) و (27) اصلاح مي شود.

معاون اول رييس جمهور – محمدرضا رحيمي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام