کتاب استخدامی اداری ها
سازمان برنامه و بودجه کشور

شناسنامه خدمات سازمان اداری و استخدامی کشور

شناسنامه خدمات سازمان اداری و استخدامی کشور

 

صدور مجوز بکارگیری نیروی قراردادی دستگاههای اجرایی 10031771100

صدور شناسه بکارگیری نیروی قراردادی دستگاههای اجرایی 10031771101

صدور مجوز استخدام نیروی رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی 10031771102

صدور شماره مستخدم نیروی رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی 10031771103

راهبری آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی 10031771104

نظارت، پایش و تجمیع اطلاعات کارکنان دولت (10011772000)

بررسی و تایید سند برنامه نیروی انسانی دستگاه های اجرایی (10011773000)

ارائه تائیدیه نمودار سازمانی دستگاه‌های اجرائی 10011774100

ارائه تائیدیه تشکیلات تفصیلی دستگاه‌های اجرایی 10011774101

ارائه تائیدیه تغییرات ساختاری دستگاه های اجرائی 10011774102

اعلام نظر در خصوص ایجاد واحدهای سازمانی جدید بر اساس تقسیمات کشوری 10011774103

اعلام نظر در خصوص تشکیلات کلان دولت  10011774104

بررسی و تحلیل ساختار دستگاه های اجرایی (10011775000)

ارزیابی و پایش دستگاههای اجرایی (در حوزه های ساختار، دولت الکترونیک، خدمات عمومی، سرمایه انسانی، فناوری های مدیریتی و حقوق مردم و سلامت اداری و …) 10011776100

ارائه جایزه دولت الکترونیک 10011776101

ارائه ارزیابی های راهبردی کشور (10011777000)

پاسخ به استعلام کارمند بودن مراجعین به دستگاههای اجرایی 10031778100

پاسخ به استعلامات مربوط به امور بازنشستگی کارکنان دولت 10031778101

پاسخ به استعلامات مربوط به امور رفاهی کارکنان دولت 10031778102

پاسخ به استعلامات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان دستگاه های اجرایی 10031778103

پاسخ به استعلامات مربوط به نظام پرداخت 10031778104

پاسخ به استعلامات مربوط به ارتقاء رتبه، طبقه و تجربه کارمندان دولت 10031778105

پاسخ به استعلامات مربوط به جذب، استخدام و فرآیندهای بکارگیری نیروی انسانی 10031778106

پاسخ به استعلامات مربوط به مسایل حقوقی و مجلس 10031778107

پاسخگویی به استعلامات مربوط به حوزه ساختار از مراجع مختلف 10031778108

پاسخ به استعلامات مربوط به امور ایثارگران 10031778109

پاسخ به استعلامات مربوط به انتصاب و شرایط احراز کارکنان 10031778110

پاسخ به استعلام دستگاه های اجرایی در خصوص  مدارک تحصیلی دوره های آموزشی بلندمدت با ارزش استخدامی و توسعه شایستگی مدیران 10031778111

پاسخ به استعلام ارزشیابی کارمندان دولت 10031778112

صدور مجوز و تایید صلاحیت مشاوران خدمات مدیریت (10031779000)

نظارت بر انتصاب اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری 12031780100

بازنگری و نظارت بر آراء صادره هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری 12031780101

راهبری آموزش کارکنان در دستگاه های اجرایی 18081781100

مدیریت فرصت ها و بورس های آموزشی خارج از کشور 18081781101

 بررسی و تایید صدور گواهینامه های نوع دوم 18081781102

اعتبارسنجی مراکز و مؤسسات آموزشی در حیطه های مختلف 18081781103

صدور مجوز کانون های ارزیابی و توسعه شایستگی ها 18081781104

راهبری ارزشیابی مدیران و کارمندان دولت 18081781105

مدیریت خدمات دستگاه های اجرایی 10011782100

مدیریت برونسپاری خدمات به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی 10011782101

راهبری اصلاح فرایندهای دستگاههای اجرایی (10011783000)

راهبری فضاها و ساختمان های اداری (10011784000)

تدوین ضوابط مدیریتی حوزه دولت الکترونیک (10011785000)

راهبری میز خدمت (10011786000)

تعیین مصادیق فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و کار در محیط‌های غیر متعارف (موضوع بند (3) ماده (68) قانون م.خ.ک) 10031787100

تعیین مقررات فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور 10031787101

تدوین یا اعلام نظر کارشناسی در مورد پیش‌نویس آئین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبه‌های مرتبط با نظام پرداخت دستگاه‌های اجرائی  10031787102

تعیین مصادیق مشاغل سخت و زیان آور دستگاه‌های اجرائی (جهت طرح موضوع در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی جهت تصویب در هیأت دولت) 10031787103

پیشنهاد تعیین میزان افزایش سالانه حقوق شاغلین و بازنشستگان کشور 10031787104

صدور مجوز فوق العاده های موضوع ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ضوابط مرتبط 10031788100

پیشنهاد صدور مجوز مشاغل سخت و زیان آور دستگاه های اجرایی 10031788101

موافقت با نظام های پرداخت خاص دستگاههای اجرایی 100317881002

صدور مجوز گروه بندی شرکت های دولتی 10031788103

تعیین همترازی برخی مشاغل با مدیریت سیاسی و یا مدیران حرفه ای 10031788104

همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بر اساس الزامات قانونی 10031788105

طراحی مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی 10031789100

طراحی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی 10031789101

تطبیق پست های مورد عمل با مشاغل ابلاغی دستگاه های اجرایی 10031789102

راهبری امور بازنشستگی، ایثارگری و رفاهی کارکنان دولت (10031790000)

رسیدگی به شکایات مردمی از دستگاههای اجرایی (10011791000)

نظارت بر حقوق شهروندی در نظام اداری (10011792000)

راهبری  فرهنگ سازمانی در دستگاه­های اجرایی (10011793000)

راهبری شورای توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی (10011794000)

تدوین و ابلاغ مقررات مرتبط با نظام اداری و استخدامی کشور (10011795000)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام