کتاب استخدامی اداری ها
سازمان برنامه و بودجه کشور

آیین نامه تدوین پیوست اجتماعی در طراحی برنامه‌های کلان توسعه‌ای

آیین نامه اجرایی جزء (۲) بند «الف» ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه موضوع تهیه و تدوین پیوست اجتماعی در طراحی برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی (تصویبنامه شماره ۳۴۷۲۳/ت۵۵۶۱۸ مورخ ۴/۴/۱۳۹۹ هیئت وزیران)

وزارت کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱/۴/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۶۳۵۷۷ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۷ وزارت کشور و به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵-، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (الف) ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- برنامه کلان ملی: برنامه‌ای که با هدف تغییر یا ایجاد سیاست‌های کلان به منظور زمینه‌سازی برای تغییر وضع موجود به وضع مطلوب در گستره ملی (کل کشور) انجام می‌شود.

۲- برنامه کلان محلی (بومی): اقدامات برنامه‌ریزی شده‌ای که با هدف ایجاد وضع مطلوب در سطح یک منطقه جغرافیایی خاص مطابق معیارهای اشاره شده در ماده (۲) این آیین‌نامه انجام می‌شوند.

۳- برنامه کلان توسعه‌ای: هر گونه برنامه کلان ملی و محلی (بومی) که با هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی در محیط انسانی طراحی و با استفاده از منابع عمومی کشور و یا با مجوز دستگاه اجرایی اجرا می‌شود.

۴- پیوست اجتماعی: سندی متضمن شناسایی محیط انسانیف جمعیت، مناطق تحت تأثیرات احتمالی (سرزمین)، تعیین واکنش‌های احتمالی طرف‌های تحت تأثیر، ارزیابی از آثار و پیامدهای اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اجرایی لازم با هدف تقویت اثار مثبت و حذف یا کاهش پیامدهای مخرب و یا اصلاح برنامه کلان توسعه‌ای.

۵- حامی برنامه کلان توسعه‌ای: بخش دولتی یا غیردولتی که مسئولیت برنامه کلان توسعه‌ای را بر عهده دارد.

۶- ذی‌نفعان: شامل افراد، گروه‌ها، تشکل‌ها و اقشاری که تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم برنامه کلان توسعه‌ای واقع می‌شوند و در جریان مطالعه پیوست اجتماعی شناسایی و تعیین می‌گردند.

ماده ۲- عناوین برنامه‌های کلان توسعه‌ای، کلان ملی و کلان محلی دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر قانون برنامه ششم توسعه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.

تبصره- عناوین برنامه‌های کلان محلی شهرداری‌ها توسط وزارت کشور تعیین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۳- کلیه حامیان برنامه‌های توسعه‌ای مشمول این آیین‌نامه، مکلفند با انتخاب مشاور ذی‌صلاح، مطالعات اجتماعی ناظر بر تأثیر اجرای برنامه‌ها بر محیط اجتماعی اطراف آنها را انجام دهند.

ماده ۴- مطالعات اجتماعی موضوع این آیین‌نامه باید در قالب شرح خدمات نمونه‌ای که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری مراکز پژوهشی و دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه شده و به تصویب شورای اجتماعی کشور می‌رسد، انجام شود.

ماده ۵- صلاحیت مشاوران مطالعات اجتماعی و دیگر مسایل مرتبط با ارجاع کار به این مشاوران، مطابق روال متعارف در مورد مشاوران سایر رشته‌ها، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعین می‌شود.

ماده ۶- دستگاه‌های اجرایی و مجریان برنامه‌های کلان توسعه‌ای موظفند گزارش‌های نهایی‌شده مطالعات پیوست اجتماعی برنامه‌های مشمول این آیین‌نامه را به همراه کلیه اسناد و مدارک و داده‌های پشتیبان با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات -مصوب ۱۳۸۷- و آیین‌نامه اجرایی آن، پیش از اجرای برنامه کلان توسعه‌ای به مدت حداقل (۶۰) روز بر روی تارنمای مربوط قرار دهند.

ماده ۷- به کارفرمایان (حامیان) دولتی برنامه‌های مشمول این آیین‌نامه اجازه داده می‌شود که تا چهار درصد (۴%) اعتبارات هر برنامه را پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای انجام طرح‌های پیشنهاد شده در مطالعات اجتماعی آن برنامه در محدوده بخش/ شهرستان محل اجرا، صرفاً از طریق دستگاه مسئول هر موضوع، هزینه نمایند.

ماده ۸- سازمان برنامه و بودجه کشور مسئول نظارت بر اجرای پیوست اجتماعی برنامه‌های مشمول این آیین‌نامه است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام