کتاب استخدامی اداری ها
سازمان برنامه و بودجه کشور

دستورالعمل تخصیص اعتبار بر مبنای عملکرد

دستورالعمل تخصیص اعتبار بر مبنای عملکرد موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور (بخشنامه شماره ۷۴۱۰۳ مورخ ۱/۴/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور)

کلیه دستگاه‌های اجرایی كه از منابع بودجه عمومي سال ۱۳۹۹ استفاده مي‌كنند

در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد كه يكي از الزامات اسناد فرادستي نظام و مورد مطالبه مكرر مقام معظم رهبري است، تصويب اعتبارات هر دستگاه به تفکیک برنامه به قيمت تمام شده واحد خروجي (خدمت يا محصول) و مقدار کمی اهداف انجام مي‌شود. تخصيص اعتبارات نيز صرفا مبتني بر عملكرد دستگاه و به ميزان تحقق اهداف تعيين شده صورت ميگيرد.

با عنايت به اينكه بعد از مساعي بي وقفه طي سال‌های اخير در قانون بودجه ۹۹ اعتبارات كليه دستگاه اجرايي با روش عملياتي و با در نظر گرفتن دو مولفه بهاي تمام شده خروجي (خدمت يا محصول) و مقدار اهداف مورد نظر محاسبه و در پيوست شماره ۴ قانون بودجه در دو جلد به تصويب مجلس رسيده است. براي اجراي كامل بودجه‌ريزی مبتنی بر عملكرد، بايد تخصيص اعتبارات هزينه‌ای نيز مشابه اعتبار تملک دارایی سرمايه‌ای كه به ميزان پيشرفت عملياتي و تاييد صورت وضعيت  انجام مي‌گيرد، انجام شود لذا پرداخت‌هاي سه ماهه اول به دستگاه‌ها به مثابه نوعی پیش پرداخت و علی‌‌الحساب تلقي شده و هرگونه تخصيص در سه ماهه دوم منوط به ارائه گزارش عملكرد دستگاه و تاييد ميزان تحقق اهداف تعيين شده براي آن دستگاه در پيوست شماره ۴ خواهد بود.

دستگاه اجرایی براي اخذ تخصيص در سه ماهه دوم گزارش عملكرد خود را حداكثر تا ۱۵ تيرماه به امور ذی‌‌ربط سازمان برنامه و بودجه كشور و برحسب مورد به سازمان‌های مديريت و برنامه ريزي استان‌ها ارائه نمايند.

تخصيص‌های بعدی دستگاه اجرايي ملي پس از تاييد گزارش ميزان دستيابي به اهداف مصوب دستگاه ازسوی امور تلفيق سازمان و تخصيص دستگاه‌های اجرایی استاني پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان انجام مي‌شود. در صورت عدم همكاری در اجرای اين بخشنامه مسئوليت عدم پرداخت‌ها از جمله حقوق كاركنان در زمان مقرر با آن دستگاه خواهد بود.

محمدباقر نوبخت- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

تخصیص اعتبار بر مبنای عملکرد

مقررات مرتبط:

آیین نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام