کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیرو

بخشنامه وزارت نفت در بازنگری و اصلاح ابلاغیه‌ها و شیوه‌نامه‌های منابع انسانی

بازنگری و اصلاح ابلاغیه‌ها و شیوه‌نامه‌های منابع انسانی وزارت نفت (بخشنامه شماره ت ه م/ ۲۵۰۱۲۳ مورخ ۱/۷/۱۴۰۰ وزارت نفت)

از: مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی

با سلام؛

احتراماً، با توجه به گزارش اقدامات انجام شده پیرامون ابلاغیه شماره ۲۶۹- ۲/۲۰ مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۰ و موافقت وزیر محترم نفت به شرح مندرج در هر یک از بندهای ذیل، مراتب جهت استحضار و دستور اجرا ابلاغ می گردد:

ببینید: دستور برای بازنگری برخی ابلاغیه‌های منابع انسانی وزارت نفت

الف- ابلاغیه شماره ۱۲۷۲۳۲- ۲/۲۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۳:

۱- برآورد و پیشنهاد نیازهای نیروی انسانی: برآورد نیروی انسانی توسط شرکت‌ها با توجه به پیش بینی تعداد بازنشستگان در سال‌های آتی انجام شود.

۲- ممنوعیت گسترش تشکیلات اداری و ایجاد و افزایش سمت‌های سازمانی جدید به استثنای موارد منوط به موافقت وزیر: تغییرات در سقف سمت‌های سازمانی در سطح شرکت اصلی بلامانع است.

۳- ممنوعیت استخدام و بکارگیری و جذب نیروی انسانی (رسمی، پیمانی، مدت معین و مدت موقت)/ ممنوعیت مأموریت و جابجایی نیروهای مدت معین/ موقت:

۱-۲- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و اقدام جهت اخذ مجوز جذب نیروی انسانی جدید در چارچوب ماده (۹) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و از طریق آزمون سراسری جذب انبوه (پیمانی/ رسمی) انجام پذیرد.

۲-۳- عدم بکارگیری نیروی قرارداد مدت موقت و معین جدید کماکان به قوت خود باقی می‌باشد.

۲-۲- جابجایی و انتقال نیروهای قرارداد معین/ موقت بین شرکت‌ها یا معاونت‌ها و واحدهای مستقل ستادی (با رعایت عدم انتقال به استان‌های تهران و البرز) پس از موافقت مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت اصلی/ ستاد انجام شود.

۴- جذب فارغ التحصیلان گروه “الف” دانشگاه صنعت نفت: فارغ التحصیلان گروه “الف” دانشگاه صنعت نفت که در آزمون ارزیابی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت شرایط لازم را احراز ننموده (مردود شده‌اند) می‌توانند در آزمون‌های سراسری جذب انبوه شرکت نمایند.

۵- عدم افزایش نیروهای پیمانکاری: با راهکارهای کنترل کمیت نیروی انسانی شرکت های پیمانکاری، با همکاری واحدهای امور سازمانی/ مدیریت های مالی و توسعه منابع انسانی شرکت ها مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.

۶- ممنوعیت ایجاد سمت های اقماری (به استثنای موارد اضطراری با مجوز وزیر)/ ممنوعیت پرداخت فوق العاده و حق مأموریت شاغلین اقماری: ایجاد سمت اقماری در جزایر، سکوها و مناطق اقماری فعالی و سایر مناطق عملیاتی اقماری پذیر با رعایت سقف سازمان مربوطه و طی فرآیند تصویب خواهی سازمان اقماری بلامانع است . پرداخت فوق العاده مأموریت به شاغلین برنامه طرح اقماری بر اساس مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت در این خصوص بلامانع است.

۷- کاهش تنوع و شفاف سازی قراردادهای مختلف بکارگیری نیروی انسانی: کارگروهی به منظور ساماندهی قراردادهای نیروی انسانی در هر شرکت اصلی تشکیل و نتایج پس از تصویب معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اقدام گردد.

ب- قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه:

تسریع در اجرای قانون مزبور به ترتیب با استفاده از ظرفیت سمت های بلاتصدی، احیای سمت متناسب با افراد مشمول یا ایجاد سمت قائم به شخص انجام شود.

ج- صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها (ابلاغیه شماره ۸۳- ۲/۲۰ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۰):

۱- هزینه‌های اداری: هزینه‌های اداری با در نظر داشتن حداکثر صرفه‌جویی در چارچوب بودجه سال مربوطه در شرکت‌های اصلی و فرعی بلامانع می‌باشد.

۲- مأموریت‌های داخلی و خارجی کارکنان: هزینه های مأموریت ها با در نظر داشتن حداکثر صرفه جویی در چارچوب بودجه سال مربوطه در شرکت‌های اصلی و فرعی بلامانع می‌باشد. مأموریت‌های خارجی در چارچوب بند (۲-۱) ابلاغیه شماره ۸۳- ۲/۲۰ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۰ با مجوز وزیر نفت انجام شود.

۳- همایش ها، سمینارها، کنفرانس ها و نمایشگاه ها، مراسم اعطایی جوایز تعالی و عناوین مشابه: مفاد بند (۳) ابلاغیه شماره ۸۳- ۲/۲۰ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۰ کماکان به قوت خود باقی می باشد.

۴- خرید و چاپ نشریات: مفاد بند (۴) ابلاغیه شماره ۸۳- ۲/۲۰ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۰ کماکان به قوت خود باقی می باشد.

۵- خرید و اجاره خودرو: استفاده از خدمات شرکت‌های حمل و نقل بر اساس مقررات معاملات انجام شود. در موارد بسیار ضروری خرید خودرو با رعایت ضوابط اجرایی بودجه بلامانع است. مراتب در شرکت ها با تصویب مدیران عامل شرکت اصلی و در ستاد/ مدیریت های ستادی با تصویب معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اقدام می گردد.

۶- هزینه های فرهنگی، آموزشی و ورزشی: با رعایت مصوبات ستاد کرونا اقدام توسط شرکت ها بلامانع است.

۷- فروش خانه های سازمانی، زمین و ساختمان های مازاد: در چارچوب وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت اصلی تصمیم گیری شود.

۸- عقد قرارداد با مشاوران حقیقی: با پیشنهاد هیأت مدیره شرکت های اصلی/ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (حسب مورد با اخذ مجوز وزیر) اقدام بلامانع است.

۹- مهمانسرا و مأمورسرا: استفاده از مهمانسرا و مأمورسرا در چارچوب مجموعه مقررات و ضوابط ستاد کرونا بلامانع است.

د- ساماندهی وضعیت پرداخت حقوق و مزایای نیروهای قرارداد مدت موقت (ابلاغیه شماره ۱۸۸- ۲/۲۰ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۷):

مفاد بند (۱۰) مصوبه ۱۲۶ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۷ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت به کارکنان قرارداد کمدت موقت در فعالیت های “پشتیبانی تخصصی” و پشتیبانی عمومی” شاغل در مناطق مشمول بند (۱۰) پیش‌گفته با نسبت کمتری با خذ مصوبه از شورای مذکور، تسری یابد.

هـ- تعدیل مدرک تحصیلی (ابلاغی شماره ۸۸- ۲/۲۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۷):

۱- آخرین مدرک تحصیلی در سیستم جامع نیروی انسانی اعمال و کارمند مشمول از فوق العاده تخصصی شغل بهره مند شود.

۲- تعدیل مدرک کارکنان دیپلمه ارتقایی یک مقطع بالاتر (فوق دیپلم/ لیسانس) در چارچوب ضوابط بلامانع است.

۳- سایر ضوابط مصوبه شورای اداری و استخدامی (موضوع اطلاعایه شماره ت ه م/۶۴۸۲۹ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۷) به قوت خود باقی است.

و- خدمات بهداشت و درمان صنعت نفت (ابلاغیه شماره ۵۰۳۰۰۳- ۱/۲۸ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۳):

تشکیل کارگروه تخصصی و ارائه راه حل جامعه تحت بررسی است.

ز- دستورالعمل اجرایی برخورداری فرزندان پسر کارمندان شاغل و بازنشسته (بالای ۲۲ سال) از خدمات بهداشت و درمان صنعت نفت:

مراتب با اعلام نرخ سرانه از سوی امور مالی شرکت ملی نفت ایران و ابلاغ به شرکت ها توسط اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی صورت پذیرد.

ح- مقرررات بازنشستگی پیش از موعد بر مبنای تقاضای شخصی کارمند (بند ۹ ابلاغیه شماره ۶۰۷۱۱۵- ۲/۲۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵):

با تصویب مدیران عامل شرکت‌های اصلی/ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (حسب مورد) جهت بازنشستگی پیش از موعد (تقاضای شخصی) با کسر سه درصد، صورت پذیرد.

ط- آیین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت/ پژوهشگاه صنعت نفت/ مؤسسه مطالعات بین‌الملل انرژی:

۱- به اعضای هیأت علمی مراکز آموزشی/ پژوهشی مذکور به جایگزینی فوق‌العاده هیأت علمی حذف شده، فوق‌العاده تخصصی شغل در چارچوب مقررات موضوعه قابل پرداخت است.

۲- اعضای مذکور در صورت تقاضا می‌توانند از نظام پرداخت صنعت نفت خارج و تابع آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و نظام پرداختی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری قرار گیرند.

حمید حسین نژاد- مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی

3 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام