کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیرو

افزایش حقوق کارگران و کارکنان تابع قانون کار وزارت نفت در سال ۱۴۰۲

افزایش حقوق کارگران و کارکنان تابع قانون کار وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ (بخشنامه شماره ت ه م/۷۴۹۲ مورخ ۹/۱/۱۴۰۲ وزارت نفت)

احتراماْ، با عنایت به بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس تصمیم جلسه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار صادر شده است، بدین وسیله میزان حداقل دستمزد پایه سنوات و کالای ضروری (مصرفی اساسی) مشمولین موضوع فوق در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل جهت استحضار و دستور اقدام لازم اعلام می‌گردد:

۱- حداقل دستمزد روزانه کارگران شاغل (اعم از قرارداد دائم یا موقت مشمول قانون کار) از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۲ از مبلغ ۱.۳۹۳.۲۵۰ (یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال) به ۱.۷۷۶۹.۴۲۸ ریال (یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهارصد و بیست و هشت ریال) افزایش می‌یابد.

۲- از اول سال ۱۴۰۲ سایر سطوح مزدی نیز روزانه به میزان ۲۱% (بیست و یک درصد) به اضافه روزانه ۸۳.۵۹۶ (هشتاد و سه هزار و پانصد و نود و شش) ریال آخرین مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۲۶ قانون کار) سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از مبلغ ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال کمتر نگردد.

۸۳.۵۹۶ + (۱/۲۱ * آخرین مزد روزانه در سال ۱۴۰۱) = مزد روزانه در سال ۱۴۰۲ به ریال

پس از اعمال بند فوق از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۲ به دستمزد روزانه کارگرانی که در طول سال ۱۴۰۱ به خدمت اشتغال داشته‌اند (در طی سال ۱۴۰۱ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد) با توجه به رتبه شخصی مربوط (بدون در نظر گرفتن رتبه/ رتبه‌های شناور) طبق ارقام مندرج در جدول زیر به عنوان پایه سنوات (اضافه دستمزد شایستگی) افزوده می‌گردد:

رتبه شخصی (گروه) پایه سنوات – ریال
۱ ۷۰.۰۰۰
۲ ۷۰.۲۰۰
۳ ۷۰.۴۰۰
۴ ۷۰.۶۰۰
۵ ۷۰.۸۰۰
۶ ۷۱.۰۰۰
۷ ۷۱.۲۰۰
۸ ۷۱.۴۰۰
۹ ۷۱.۶۰۰
۱۰ ۷۱.۸۰۰
۱۱ ۷۲.۰۰۰

تبصره ۱- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۱ بیشتر از یک ماه در مرخصی بدون حقوق بوده‌اند و همچنین کارگران تعلیقی در سال مذکور پایه سنوات با توجه به مدت کارکرد بر مبنای ۱/۱۲ محاسبه و در تاریخ ۱/۱/۱۴۰۲ به دستمزد روزانه آنان افزوده می‌شود.

تبصره ۲- به کارگران غیررسمی شاغل به نسبت مدت کارکرد در سال ۱۴۰۱ با توجه به رتبه‌ای که بر اساس آن تعیین دستمزد گردیده‌اند، میزان مقرر در جدول مزبور تعلق می‌گیرد.

۴- به منظور تأمین کالاهای موضوع بن کارگری در سال ۱۴۰۲ بابت هر کارگر اعم از متأهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ (یازده میلیون) ریال به صورت نقدی به حساب حقوق کارگران واریز گردد.

۵- به موجب ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی و شرایط مندرج در ذیل آن معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگران به میزان ۵.۳۰۸.۲۸۴ ریال در هر ماه تحت عنوان کمک هزینه عائله مندی پرداخت گردد.

۶- کمک هزینه مسکن سال ۱۴۰۲ تا زمان تصویب و ابلاغ مبلغ جدید از سوی هیأت محترم وزیران به میزان ۶.۵۰۰.۰۰۰ (شش میلیون و پانصد هزار) ریال پرداخت گردد.

۷- کارمندان قراردادی مدت موقت موضوع اطلاعیه های شماره ت ه م/۴۱۸۲۲۵ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۰ و اطلاعیه شماره ت ه م/۴۹۷۵۳ مورخ ۷/۲/۱۴۰۱، همچنین کارمندان قراردادی مدت موقت (مدت معین) که طبق مفاد مصوبه شماره (۱۶۶۲) مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ هیأت مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران جذب شده‌اند، مشمول افزایش حقوق وفق مفاد این اطلاعیه و تبصره (۲) بند (۸) قسمت (۲۴-۰۱-۲) مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت در ارتباط با موضوع پایه سنوات (۵% غیرتراکمی) حسب موضوع مقرر تبصره مذکور می‌باشند.

۸- جدول حداقل دستمزد روزانه کارگران رسمی/ تحت پوشش صنعت نفت در رتبه‌های یازده گانه از ۱/۱/۱۴۰۲ (مبالغ به ریال) به شرح زیر قابل اعمال است:

رتبه (گروه) مناطق غیرگرمسیر مناطق گرمسیر
۱ ۱.۸۰۹.۵۹۳ ۱.۸۱۲.۲۰۲
۲ ۱.۸۵۹.۸۰۶ ۱.۸۶۲.۶۴۰
۳ ۱.۹۱۰.۱۴۴ ۱.۹۱۲.۶۳۳
۴ ۱.۹۶۰.۳۵۷ ۱.۹۶۲.۸۵۷
۵ ۲.۰۱۰.۶۳۲ ۲.۰۱۳.۲۳۹
۶ ۲.۰۷۷.۶۸۴ ۳.۰۷۹.۹۶۳
۷ ۲.۱۴۴.۷۳۴ ۲.۱۴۷.۶۷۶
۸ ۲.۲۱۱.۷۳۲ ۲.۲۱۴.۴۰۰
۹ ۲.۲۹۵.۵۰۱ ۲.۲۹۸.۹۴۹
۱۰ ۲.۳۷۹.۳۸۶ ۲.۳۸۲.۴۹۸
۱۱ ۲.۴۷۹.۹۳۳ ۲.۴۸۲.۱۵۸

حمید حسین نژاد- مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات  اداری و استخدامی

دانلود بخشنامه افزایش حقوق کارگران وزارت نفت در سال ۱۴۰۲

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام