کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیرو

واگذاری کلیه امور و فعالیت های شرکت های آب و فاضلاب روستایی به شرکت های آب و فاضلاب همان استان

انتقال وظایف و مأموریت‌های شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به شرکت آب و فاضلاب استان‌ها و تعیین تکلیف کارکنان و اموال مربوط (مصوبه شماره 386106 مورخ 14/7/1398 شورای عالی اداری)

 دانلود مصوبه در فرمت پی دی اف

وزارت نیرو- سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 23/6/1398 با توجه به تصویب‌نامه شماره 115320/ت43181ک مورخ 7/6/1388 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص تعیین شرکت های قابل واگذاری و منظور نمون نام شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه دوم ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در شرکت‌های مذکور، در اجرای بند 9 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویب نمود:

ماده 1- به منظور ارتقای کیفیت و سرعت ارائه خدمات مربوط به حوزه آب و فاضلاب روستایی کشور، کلیه امور و فعالیت‌های ایجاد، توسعه، نگهداری، بهره‌برداری، بازسازی و مرمت تأسیسات مربوط به تأمین، انتقال، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی، جمع‌آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب سی و یک شرکت آب و فاضلاب روسایی به شرکت‌های آب و فاضلاب همان استان، موضوع قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب -مصوب 11/10/1369 مجلس شورای اسلامی- واگذار می‌گردد.

تبصره: وظایف سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی با رعایت ماده (13) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به وزارت نیرو منتقل می‌گردد.

ماده 2- وزارت نیرو موظف است تا پایان سال 1398 نسبت به انجام اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها متناسب با این تصویب‌نامه اقدام و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.

ماده 3- کارکنان شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در چارچوب ضوابط و مقررات استخدامی شرکت‌های آب و فاضلاب استان و با رعایت ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، به شرکت‌های آب و فاضلاب همان استان انتقال می‌یابند.

ماده 4- در خصوص تعیین تکلیف سهام، اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیأت وزیران یا هیأت واگذاری (حسب مورد)، اقدام می‌شود.

ماده 5- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به انتقال کلیه ردیف‌های اعتباری و طرح‌ها شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به شرکت‌های آب و فاضلاب موضوع ماده (1) این مصوبه اقدام نماید.

تبصره: کلیه حمایت‌های مالی و بودجه‌ای دولت از فعالیت‌های شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در جهت تأمین آب شرب و بهداشتی، جمع‌آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب روستاها، همچنان برای شرکت‌های آب و فاضلاب استان استمرار خواهد یافت.

ماده 6- نحوه تعیین تعرفه آب‌بهای شهری و روستایی و خدمات جمع‌آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب، بر اساس مقررات قانونی موجود در هر بخش خواهد بود.

ماده 7- وزیر نیرو مسئول اجرای این مصوبه می‌باشد و مکلف است گزارش پیشرفت کار را تا پایان سال جاری به دبیرخانه شورای عالی اداری ارایه نماید.

حسن روحانی- رییس‌جمهور و رییس شورای عالی اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام