کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیرو

نظام نامه طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل صنعت آب و برق

نظام نامه طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل صنعت آب و برق (بخشنامه شماره 100/50/44145 مورخ 12/5/1387 وزارت نیرو)

کلیه معاونتها و دفاتر مستقل حوزه ستادی

کلیه شرکتهای مادر تخصصی

کلیه مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی

به منظور بازنگری و مهندسی مجدد مشاغل موجود در صنعت آب و برق و تعادل در امر پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی و ایجاد بستر مناسب جهت رشد و ارتقاء دانش شغلی کارکنان، بدینوسیله “نظام نامه طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل صنعت آب و برق” جهت بهره‌برداری و اجرا ابلاغ می گردد.

مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، حداکثر ظرف یک سال نسبت به بازنگری و تهیه شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل و طرح های طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در چارچوب این نظام نامه اقدام و جهت سیر مراحل تصویب به معاونت تحقیقات و منابع انسانی ارسال نمایند.

سید پرویز فتاح- وزیر نیرو

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام