کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیرو

افزایش اضافات حقوق سال 1400 کارمندان قراردادی مدت موقت و مدت معین جدید وزارت نفت

شناسنامه قانون | naft

همچنین ببینید: بخشنامه افزایش حقوق سال 1400 کارکنان رسمی و پیمانی صنعت نفت


افزایش اضافات حقوق کارمندان قراردادی مدت موقت و مدت معین جدید (بخشنامه شماره ۶۹-۲/۲۰ مورخ ۵/۲/۱۴۰۰ وزارت نفت)

جناب آقای دکتر مینو

معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

به استناد مفاد بند «۶» مصوب «۱۲۷» شورای اداری و استخدامی صنعت نفت (در مورد کارمندان مدت موقت) و بند «۳» مصوبه شماره ۵- ۱۴۱ تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۹ شورای اداری و استخدامی (در مورد کارمندان مدت معین جدید) و با عنایت به افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ کارمندان صنعت نفت متأثر از مصوبه هیأت محترم وزیران (تصویبامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ تاریخ ۲۹/۱/۱۴۰۰) اضافات حقوق این گروه از کارمندان حسب نظامات حقوق و مزایای مترتب به شرح ذیل جهت اقدام ابلاغ می‌گردد:

الف) کارمندان قراردادی مدت موقت:

۱- اضافات عمومی حقوق (مزد روزانه) بر اساس روش زیر اعمال گردد:

۱/۲۵*آخرین مزد روزانه در سال ۱۳۹۹ = مزد روزانه در سال ۱۴۰۰ به ریال

۲- میانگین اضافات شایستگی کارمندان رسمی در سال ۱۴۰۰ نیز به صورت غیرتراکمی به مأخذ آخرین مزد روزانه سال ۱۳۹۹ این کارکنان، به مزد روزانه در سال ۱۴۰۰ (مطابق بند ۱) افزوده می‌گردد.

۳- پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق الذکر، مبلغ مابه‌التفاوت ریالی مجموع حقوق و مزایای افزایش یافته مندرج در قرارداد ماهانه کارکنان قراردادی مدت موقت شامل حقوق کارمند قراردادی (موضوع بند ۵-۱ مصوبه ۱۳۷ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت) و مزایای پرداختی به مشارالیهم (موضوع بندهای ۵-۲، ۵-۳، ۵-۴ و ۵-۵ مصوبه موصوف) و فوق العاده های مذکور در مصوبه شماره ۱۲-۱۴۱ تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۹ شورای اداری و استخدامی (موضوع ساماندهی وضعیت پرداخت فوق العاده های کارمندان قراردادی مدت موقت در صنعت نفت) نسبت مدت کارکرد از مبلغ سی و پنج میلیون (۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال با عنوان “تفاوت تطبیق موضوع جزء «۳» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه” محاسبه و ماهانه در صورت حساب حقوق درج می‌گردد.

ب) کارمندان قراردادی مدت معین جدید:

قیمت پایه مشاغل صنعت نفت برای کارمندان قراردادی مدت معین موضوع مصوبه شماره ۵-۱۴۱ تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۹ شورای اداری و استخدامی به میزان ۲۵% افزایش می‌یابد.

ج) سقف حقوق و مزایا:

رعایت سقف حقوق و مزایای دریافتی ماهانه در سال ۱۴۰۰ الزامی است.

بیژن زنگنه- وزیر نفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام