نهاد ریاست جمهوری

اجازه اشتغال به كار آقاي احمد بزرگيان و خانم هاجر تحريري نيك صفت در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور (تصویبنامه‌ شماره 112428/ت46995ک مورخ 02/06/1390 هیأت وزیران)

اجازه اشتغال به كار آقاي احمد بزرگيان و خانم هاجر تحريري نيك صفت در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور (تصویبنامه‌ شماره 112428/ت46995ک مورخ 02/06/1390 هیأت وزیران)

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك درجلسه مورخ ۲/۵/۱۳۹۰ ‏به استناد ماده (۴۱‏) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي ‏ازمقررات مالي دولت -مصوب ۱۳۸۴- و با رعايت جزء «ج» بند (۱) تصويب نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ ‏تصويب نمودند:

‏اشتغال به كار آقاي احمد بزرگيان و خانم هاجر تحريري نيك صفت در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به ترتيب از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۰ تا تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ و از تاريخ ۱/۵/۱۳۹۰ ‏تا تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مجاز است.

اين تصويب نامه در تاريخ ۲۹/۵/۱۳۹۰ ‏به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي-‏ معاون اول رييس جمهور

کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام