کتاب استخدامی اداری ها
نهاد ریاست جمهوری

تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین کشور (مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱)

تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین کشور

تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین کشور در روز سه شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۱ به امضای معاون حقوقی رییس جمهور، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و معاون حقوقی قوه قضاییه رسید. متن کامل تفاهم نامه به شرح زیر است:

تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین کشور

اول) موضوع تفاهم‌نامه:

ماده ۱- طرف‌های تفاهم‌نامه در راستای تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقیحی مشترک میان قوا، همکاری مستمر و نظام‌مندی را در محورهای زیر به عمل می‌آورند:

۱- تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقیح حین وضع ناظر بر تهیه پیشنهادهای قانونی (تنقیح پیشینی)
۲- تدوین اصول، ضوابط و فنون ناظر بر تنقیح قوانین (تنقیح پسینی)
۳- لازم‌الاتباع کردن اصول، ضوابط و فنون تنقیحی مشترک با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تقنینی و مقرره‌گذاری
۴- ایجاد زمینه‌ها و بسترهای اجرایی لازم جهت بکارگیری و اجرای اصول، ضوابط و فنون تنقیحی

ماده ۲- طرف‌های تفاهم‌نامه در راستای تعیین چارچوب‌های موضوعی دسته‌بندی قوانین و مقررات، اقدامات مشترک زیر را به عمل می‌آورند:

۱- تدوین ملاک‌ها و شاخص‌های واحد در تعیین موضوعات (کدهای) تنقیحی قوانین و مقررات و عناوین قوانین جامع و شیوه بازنگری در آنها
۲- تعیین موضوعات (کدهای) یکسان تنقیحی کشور و ارایه تعریف‌ و تبیین مفهومی آنها و شیوه بازنگری در آن
۳- تعیین عناوین قوانین جامع و ارایه تعریف و فصل‌بندی یکسان آنها و شیوه بازنگری در آن
۴- لازم‌الاتباع کردن موضوعات (کدهای) تنقیحی و عناوین قوانین جامع و تعاریف مربوط با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تقنینی و مقرره‌گذاری

ماده ۳- طرف‌های تفاهم‌نامه با همکاری یکدیگر، فرایند اجرایی تنقیح قوانین و نحوه همکاری و هماهنگی قوا در انجام آن را تدوین می‌نمایند. این فرایند، از جمله مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:

۱- اولویت‌بندی موضوعات (کدهای) تنقیحی از منظر انجام عملیات تنقیحی
۲- تعامل و همکاری در تهیه لوایح و طرح‌های تنقیحی
۳- تعامل و همکاری در تهیه پیوست‌های تنقیحی لوایح و طرح‌های قانونی
۴- استفاده بهینه از منابع، امکانات، سامانه‌ها و بسترهای مکتوب و نرم‌افزاری موجود و پرهیز از فعالیت‌های موازی و دوباره‌کاری
۵- همکاری و اقدام مشترک در تهیه قوانین جامع

ماده ۴- طرف‌های تفاهم‌نامه در زمینه توسعه دانش و ادبیات تنقیحی کشور از روش‌های زیر، با یکدیگر تشریک مساعی و اقدام می‌نمایند:

۱- راهبری یا انجام مطالعات و پژوهش‌های بنیادین، کاربردی و تطبیقی
۲- بهره‌برداری از ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه‌های کشور از جمله ایجاد گرایش‌های حقوقی یا واحدهای درسی مرتبط در دوره‌های تحصیلات تکمیلی
۳- تعیین اولویت‌های پژوهشی و حمایت از تدوین رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها یا طرح‌های پژوهشی مرتبط در مراکز، موسسات و نهادهای علمی، دانشگاهی و پژوهشی
۴- برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های تخصصی
۵- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
۶- انتشار نشریات علمی و تخصصی مرتبط و بهره‌برداری از ظرفیت نشریات موجود کشور
۷- حمایت از انجمن‌های علمی مرتبط و استفاده از ظرفیت انجمن‌های ‌علمی کشور
۸- استفاده از ظرفیت صدا و سیما و دیگر رسانه‌های دیداری و شنیداری و فضای مجازی

دوم) تعهدات:

ماده ۵- طرف‌های تفاهم‌نامه بر انجام و رعایت موارد زیر متعهد می‌شوند:

۱- ارایه حداکثر توان و تمام تلاش خود در جهت اجرای بهینه تفاهم‌نامه
۲- معرفی سه نماینده توسط هر یک از معاونت‌ها جهت تشکیل «کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه» (موضوع ماده ۶ )
۳- ارایه گزارش اقدامات موضوع تفاهم‌نامه حاضر به دیگر طرف‌های تفاهم‌نامه در چارچوب شیوه‌نامه اجرایی
۴- به رسمیت شناختن و رعایت حقوق مادی و معنوی یکدیگر در خصوص نتایج حاصل از فعالیت‌های مشترک
۵- حفظ محرمانگی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده هر یک از طرف‌های تفاهم‌نامه، عدم ارایه اطلاعات، مدارک و اسناد مربوط به اجرای موضوع این تفاهم‌نامه و یا حاصل از اجرای آن به اشخاص دیگر مگر با کسب اجازه طرف ذی‌ربط

سوم) شیوه اجرا و نظارت:

ماده ۶- اجرای تفاهم‌نامه و نظارت بر آن برعهده معاونت‌های امضاکننده متن حاضر است که از طریق کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه، مرکب از سه نماینده معرفی‌شده از سوی هریک از آنان (جمعاً نه نفر) انجام می‌پذیرد.

تبصره- کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه می‌تواند در راستای اجرای مفاد تفاهم‌نامه، گروه‌های تخصصی، تشکیل دهد.

ماده ۷- کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از امضای این تفاهم‌نامه، شیوه‌نامه اجرایی آن (مشتمل بر ضوابط و تدابیر اجرایی و عملیاتی لازم برای تحقق حداکثری تفاهم‌نامه از حیث اولویت‌بندی اقدامات و محورهای موضوع مواد ۱ تا۴ و زمان‌بندی آنها در قالب برنامه عملیاتی نتیجه محور) را جهت تصویب به طرف‌های امضاکننده، ارایه نماید. تصویب شیوه‌نامه اجرایی توسط طرف‌های تفاهم‌نامه حداکثر طی دو هفته به عمل می‌آید. هرگونه الحاق یا اصلاح شیوه‌نامه اجرایی به ترتیب مذکور خواهد بود.

ماده ۸– آیین‌نامه داخلی کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه مشتمل بر نحوه تشکیل جلسات، آیین تصمیم‌گیری، تشکیل گروه‌های تخصصی و سایر موضوعات مربوط ظرف دو هفته از تاریخ امضای تفاهم‌نامه از سوی کارگروه جهت تصویب به طرف‌های امضاکننده ارایه می‌شود. تصویب آیین نامه داخلی توسط طرف‌های تفاهم‌نامه حداکثر طی یک هفته به عمل می‌آید.

ماده ۹- کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه هر سه ماه، گزارش عملکرد خود و گروه‌های تخصصی را به طر‌ف‌های ‌امضاکننده ارایه می‌دهد.

ماده ۱۰- انجام امور دبیرخانه‌ای این تفاهم‌نامه، بر عهده دبیرخانه شورای عالی تنقیح قوانین است که بدون ورود شکلی و ماهوی در امر تنقیح و تدوین قوانین و با حفظ صلاحیت‌ها، اختیارات، انسجام و تمامیت قوای دیگر، انجام می‌شود. دبیرخانه باید هر سه ماه، گزارش عملکرد خود را به کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه، ارایه نماید.

ماده۱۱- این تفاهم‌نامه به‌منزله چارچوب کلی همکاری‌های موضوع ماده۱ است و تعهد مالی برای طرف‌های آن ایجاد نمی‌کند. درخصوص جزئیات همکاری‌های متضمن تعهدات مالی، قراردادهای جداگانه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم منعقد می‌شود.

چهارم) اصلاح یا خروج از تفاهم‌نامه و رفع اختلاف:

ماده ۱۲- اصلاح تفاهم‌نامه در چارچوب پیشنهاد ارایه‌شده از سوی کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه و با اجماع طرف‌های امضاکننده انجام می‌شود.

ماده ۱۳- خروج از تفاهم‌نامه از سوی هریک از طرف‌های امضاکننده، طی مکاتبه‌ای رسمی به دیگر طرف‌ها اعلام می‌شود؛ این امر، موجبی بر عدم انجام قراردادهای منعقده میان طرف‌های تفاهم‌نامه نخواهد بود.

ماده ۱۴- اختلاف در اجرای تفاهم‌نامه و قراردادهای ناشی از آن، در کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه رفع می‌شود. در صورت باقی ماندن اختلاف، موضوع در جلسه مشترک معاونان حقوقی/ قوانین قوا بررسی و تعیین تکلیف می‌گردد.

این تفاهم‌نامه مشتمل بر ۱۴ ماده و یک تبصره، در تاریخ یازدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تایید و امضای معاونان حقوقی/ قوانین قوای سه‌گانه کشور رسید.

لعیا جنیدی – معاون حقوقی رئیس جمهور
حسین میرمحمدصادقی – معاون قوانین مجلس شورای اسلامی
محمد مصدق – معاون حقوقی قوه قضائیه

مقررات مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام