کتاب استخدامی اداری ها
نهاد ریاست جمهوری

ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نهاد ریاست جمهوری (مصوبه جلسه ۱۳۳ مورخ ۱۳۸۶ شورای عالی اداری)

ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نهاد ریاست جمهوری (مصوبه جلسه ۱۳۳ مورخ ۱۳۸۶ شورای عالی اداری)

شوراي عالي اداري در يكصد و سي و سومين جلسه خود ، در راستاي تحقق چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 و سياست هاي كلي نظام و برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجراي اصول 60،124 و 126 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اجراي مفاد ماده 154 برنامه چهارم توسعه تصويب نمود:

“معاونت نظارت و هماهنگي بر سياست هاي اقتصادي و علمي معاون اول رئيس جمهور، معاونت هماهنگي و نظارت راهبردي نهاد رياست جمهور ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وموسسات وابسته آن ، با تمام وظايف و اختيارات و مسئوليت ها و دارايي و تعهدات و اعتبارات و امكانات و نيروي انساني ، ادغام و با عنوان دو معاونت به نام هاي “معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور” و “معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور” فعاليت مي كنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام