کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت‌ها

محمد مخبر، آیین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت‌ها را ابلاغ کرد.

برای مشاهده ابلاغیه آیین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع آنها و شرکت‌های تابع و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء (۶) بند (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود کنید: آیین‌نامه حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت‌های دولتی و تابعه نهادهای عمومی غیردولتی

برخی جزییات آیین‌نامه:

امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل موظف شرکت های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین نامه متناسب با هریک از سطوح دسته بندی شده مندرج در آیین نامه، تعیین و حق شغل با اعمال ضریب ریالی حقوق سالانه مصوبه هیئت وزیران متناسب با امتیاز هر سطح محاسبه می شود.

همچنین امتیازات حق شاغل و فوق العاده های موضوع ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر پرداخت های مستمر و غیرمستمر، بر اساس مفاد قانون مذکور و مقررات مربوط محاسبه می شود.

میزان فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس امتیاز بهره وری در سال جاری برای مدیران عامل و اعضای موظف هیئت مدیره/هیئت عامل کلیه شرکت های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین نامه به میزان حداکثر ۵۰ درصد سقف امتیازات (حق شغل+ حق شاغل+ فوق العاده شغل+ فوق العاده ایثارگری + فوق العاده سختی شرایط محیط کار و کار در محیط های غیرمتعارف) تعیین می گردد.

کمک های رفاهی مستقیم شـامل کمک هزینه مهد کودک، کمک هزینه غذا و ایاب و ذهاب و تلفن همراه بر اساس ضوابط اجرایی بودجه و همچنین سایر کمک های رفاهی مدیران عامل و اعضای هیئت ‌مدیره/ هیئت عامل موظف شرکت های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین نامه بر اساس مقررات و ضوابط مصوب مراجع قانونی ذیربط متناسب با افزایش بهره وری و عملکرد حداکثر تا ۵۰ درصد مبلغ حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی در سقف بودجه مصوب قابل پرداخت است.

همچنین پرداخت های غیر مستمر شامل فوق‌العاده اضافه کار، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الترجمه، حق‌التألیف، هزینه سفر و ماموریت روزانه داخل و خارج از کشور شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه بر اساس ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی قانون بودجه پرداخت و میزان عیدی پایان سال بر اساس مصوبه هیئت وزیران پرداخت می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام