کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

عسكري آزاد: انتقاد از روند فعلی اداره صندوق‌های بازنشستگی

در سال 1384 تعداد بازنشستگان كشوري 719 هزار و 237نفر بود كه اين تعداد در سال 1392 با 68 درصد رشد به يك ميليون و 204هزار و 830 نفر بالغ شد، در صورتي‌كه بر اساس نرم‌هاي علمي و بين‌المللي، تعداد بازنشستگان نبايد از يك ششم تعداد كل مشمولان يك صندوق يعني 17 درصد تجاوز كند، در حالي كه اين نسبت در صندوق بازنشستگي نيروهاي لشكري به 101درصد رسيده و تعداد بازنشستگان اين بخش، از تعداد شاغلان بيشتر شده است.

جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با اشاره به روند فزاينده و نگران كننده بازنشستگي‌هاي بدون ضابطه در سال‌هاي گذشته گفت: در سال 1384 تعداد بازنشستگان كشوري 719 هزار و 237نفر بود كه اين تعداد در سال 1392 با 68 درصد رشد به يك ميليون و 204هزار و 830 نفر بالغ شد، در صورتي‌كه بر اساس نرم‌هاي علمي و بين‌المللي، تعداد بازنشستگان نبايد از يك ششم تعداد كل مشمولان يك صندوق يعني 17 درصد تجاوز كند، در حالي كه اين نسبت در صندوق بازنشستگي نيروهاي لشكري به 101 درصد رسيده و تعداد بازنشستگان اين بخش، از تعداد شاغلان بيشتر شده است.

وي در همين چارچوب گفت: در سال 84سهم كمك دولت در تامين هزينه‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري 46درصد بوده كه اين ميزان در سال 92 به 76درصد رسيده است و سهم دولت از تامين هزينه‌هاي صندوق بازنشستگي لشكري هم به 98 درصد بالغ شده است.

دكتر محمود عسكري آزاد در همين چارچوب گفت: ميزان كمك دولت در سال 84 به صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري يك هزار و 598ميليارد تومان بوده كه اين رقم در سال 92 به 21هزار و 180 ميليارد تومان بالغ شده است؛ يعني سهم كمك دولت در مجموع پرداخت‌هاي صندوق‌ها از 46درصد در سال 84 به 76درصد در سال 92 رسيده است و اين نسبت براي صندوق‌ بازنشستگي لشكري به بيش از 90درصد رسيده است و اين خطري جدي براي صندوق‌هاي بازنشستگي است.

وي با بيان اينكه طبق بررسي‌هاي انجام شده، اين رقم در 8 سال آينده به سطح 59هزار 400ميليارد تومان خواهد رسيد گفت: 8/2درصد از بودجه عمومي دولت در سال 1384 براي تامين منابع مورد نياز صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري صرف مي‌شد كه اين نسبت در سال 1392 به 14 درصد از عملكرد بودجه عمومي دولت بالغ شده است كه دقيقا معادل هزينه‌هاي عمراني سال 1392 كشور است.

دكتر عسكري آزاد ضمن بيان اين مطلب كه رقم كمك‌هاي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري در سال جاري بيش از 25هزار ميليارد تومان است افزود: اگر اين روند ادامه يابد، در 8 سال آتي، بر اساس قيمت‌هاي امروز، فقط بايد 60 هزار ميليارد تومان به اين دو صندوق كمك شود كه اين رقم معادل 28درصد بودجه عمومي دولت خواهد بود.

وي درهمين زمينه افزود: به علت ضعف در قوانين و مقررات، در حال حاضر برخي افراد از 3 صندوق به طور همزمان حقوق بازنشستگي مي‌گيرند و برخي از بازنشستگان بيش از11ميليون تومان حقوق بازنشستگي دريافت مي‌كنند و فقط رشد حقوق سال 93 اين افراد بيش از سه برابر حقوق تعداد زيادي از بازنشستگان مشمول حداقل حقوق بازنشستگي است وبراي حل اين معضلات لايحه‌اي تنظيم و تقديم دولت شده است.

وي ادامه داد: در بازه زماني سال‌هاي 1384 تا 1392 متوسط سن بازنشستگي مردان در ايران3/52سال و زنان 9/49سال بوده كه معدل اين نسبت در جهان براي مردان 1/63و براي زنان 6/60سال است.

جانشين معاون توسعه مديريت و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در ادامه گفت: نگاهي به آمارهاي ارائه شده و از سوي ديگر مشكلات و تنگناهاي اقتصادي و معيشتي كه بازنشستگان شريف كشور با آنها مواجهند، ضرورت بازنگري در قوانين مرتبط با خروج از خدمت و تدابير موثر براي رفع كاستي‌هاي موجود و تقويت بنيه اقتصادي بازنشستگان پس از خروج از خدمت دولتي را الزامي مي‌كند و ما تلاش مي‌كنيم كه با اجراي نقشه راه اصلاح نظام اداري و بازنگري در مفاد قانون مديريت خدمات كشوري، اين اهداف را هرچه سريع تر محقق كنيم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام