آزمون تعیین صلاحیت
اخبار اداری و استخدامی

«پروانه کارآموزی وکالت» در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شد

شناسنامه قانون- «پروانه کارآموزی وکالت» در اجرای تکلیف موضوع تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۹ در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شد.

بر اساس اطلاعات بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزها، «پروانه کارآموزی وکالت» در قالب دو شناسه مجزا یکی با عنوان «پروانه کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری» و دیگری با عنوان «پروانه کارآموزی وکالت» بارگذاری شده اند.

«پروانه کارآموزی وکالت» در درگاه ملی مجوزهای کشور
«پروانه کارآموزی وکالت» در درگاه ملی مجوزهای کشور

تکلیف قانونی بارگذاری اطلاعات مجوزهای کسب و کار

طبق تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۹، کلیه مراجع صادر کننده مجوز در کشور مکلف شده بودند که ظرف چهار ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، عنوان مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و شناسه آن را تکمیل کنند.

طبق این تبصره، در غیر این صورت، هر شغلی که شناسه مجوز آن تکمیل نشده باشد، اصولا بی نیاز از اخذ مجوز تلقی خواهد شد.

تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۹:

کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین‌شده طبق ضوابط قانونی توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند.

در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین‌شده، الزام اشخاص به أخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مرجع صادرکننده مجوز و یا مقامات و مدیران مجاز ازطرف وی مسؤول حسن اجرای این ماده هستند. …

مرجع صدور پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزها

بر اساس اطلاعات بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزها، کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه هر یک مرجع صدور پروانه وکالت به شرح شناسه مربوطه هستند.

شناسه پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری درگاه ملی مجوزهای کشور
شناسه پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری درگاه ملی مجوزهای کشور
شناسه پروانه وکالت مرکز قوه قضائیه در درگاه ملی مجوزهای کشور
شناسه پروانه وکالت مرکز قوه قضائیه درگاه ملی مجوزهای کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام