کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

پیشنهاد اصلاحی/ اصلاح ذیل بند (ت) ماده (3) آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (26) قانون برگزاری مناقصات موضوع مصوبه شماره 84217/ت33772 مورخ 85 /7 /16

http://shenasname.ir/images/arash/5611_464.jpg

تبصره‌های ماده (3)”آئین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات” که در جلسه مورخ 5 /7 /1385 هیات وزیران بنابه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسیده است، به شرح زیر هستند:

تبصره 1- مناقصاتی که با حضور شرکت های وابسته، تعاونی های کارکنان، صندوق های بازنشستگی و نظایر آن انجام می شود ،باید به صورت عمومی برگزار شود.

تبصره 2- تعاونی های کارکنان و صندوق های بازنشستگی نمی توانند با دستگاه های ذیربط خود قرارداد منعقد کنند.

2- همانطور که در تبصره (2) مشاهده می‌شود تعاونی‌های کارکنان و صندوق های بازنشستگی نمی توانند با دستگاه های ذیربط خود قرارداد منعقد کنند در حالی که در تبصره (1) شرط انعقاد قرارداد را برقراری مناقصه عمومی مقرر کرده است. تناقض بین دو تبصره فوق مشکلات فراوانی برای دستگاه‌های اجرایی و برداشت‌های متفاوت و متناقضی بین حسابرسان دیوان محاسبات ایجاد می‌کند که موجب اتلاف وقت آن‌ها، دادستانی و دادسرای دیوان محاسبات می‌شود. درحالی که هدف از تبصره‌های مذکور را می‌توان با ادغام آنها در قالب یک تبصره تحصیل نمود به‌طوری که موجب رفع ابهام، تناقض و اتلاف وقت مجریان و دستگاه‌های نظارتی می‌گردد.

3- با عنایت به مراتب فوق سازمان برنامه و بودجه کشور برای رفع تناقض بوجود آمده و تحصیل اهداف تبصره‌ها، دو تبصره را درقالب یک تبصره به صورت زیر پیشنهاد نموده است؛

متن پیشنهادی:

دستگاه های اجرائی تنها در صورتی مجاز به انعقاد قرارداد با تعاونی های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی خود می باشند که آنان از طریق برگزاری مناقصه عمومی برگزیده شده باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام