کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

بخشنامه دکتر روحانی به دستگاهها برای ارائه برنامه‌ها و بسته های اجرایی جهت شتاب بخشیدن به تولید و اشتغال+ ابلاغیه های خاص

رییس جمهوری در بخشنامه ای به تمامی دستگاههای اجرایی، از آنها خواست در جهت اجرای شایسته، همه جانبه و جهادی منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال “اقتصاد مقاومتی:تولید – اشتغال” و در ادامه اقدامات انجام شده در این عرصه، برنامه ها و بسته‌های اجرایی پیشنهادی خود را برای شتاب بخشیدن به فعالیتهای تحت مسوولیت، تدوین و ارائه کنند.

http://shenasname.ir/images/ax-khabar/635627038202224266.jpg

بخشنامه رییس جمهور به کلیه دستگاه های اجرایی

بسم الله الرحمن الرحیم

در جهت اجرای شایسته، همه جانبه و جهادی منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال “اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال” و در ادامه اقداماتی که تاکنون در حوزه ماموریت‌های آن وزارت، سازمان، نهاد در جهت تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است و نتایج آن در قالب کاهش قابل توجه نرخ تورم، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش چشمگیر تولید و صادرات نفت، ایجاد فرصت‌های شغلی قابل توجه و دستیابی به رشد اقتصادی بالا به منصه ظهور رسیده‌ است، به جنابعالی ماموریت داده می‌شود در چارچوب شیوه‌نامه و زمان‌بندی که سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام خواهد کرد، برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی پیشنهادی برای شتاب بخشیدن به فعالیتهای تحت مسوولیت یا انجام فعالیت‌های جدید را تدوین و به سازمان مذکور ارائه فرمائید.

حسن روحانی- رییس جمهوری اسلامی ایران

نظارت مستقیم معاون اول رییس جمهور بر انجام دقیق و به موقع ماموریتهای دستگاههای اجرایی برای شتاب بخشیدن به تولید و اشتغال

جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری

معاون اول محترم رییس جمهور

 همانطور که استحضار دارید، در اجرای مطلوب برنامه “اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال” که به عنوان شعار سال توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اعلام شده است، ماموریتهای ویژه ای برای تعدادی از وزرا، معاونین و مشاوران محترم رییس جمهور تعیین و ابلاغ شده است. شایسته است جنابعالی در چارچوب سازماندهی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم بر انجام دقیق و به موقع این ماموریتها نظارت نموده و در فواصل زمانی یکماهه گزارش پیشرفت کارها را به اینجانب اعلام فرمایید.

ضمنا ضروری است موارد زیر به طور ویژه با مسئولیت جنابعالی مورد بررسی قرار گیرد و برنامه و پیشنهادهای اجرایی در خصوص هر یک از آنها تدوین و ارائه گردد؛

۱-  ایجاد هماهنگی و پیگیری تا حصول نتیجه کامل با سایر قوا و نهادهای کشور برای تحقق الزامات امنیتی، قضایی و قانونی در زمینه تحقق شعار سال.-  پیشنهاد ساز و کارهای مناسب برای ساماندهی فعالیت بنگاههای بزرگ غیرخصوصی کشور (تولیدی و پیمانکاری) شامل بازتعریف ماموریتها و حیطه های موضوعی و جغرافیایی با هدف:

۲-  پیشنهاد ساز و کارهای مناسب برای ساماندهی فعالیت بنگاههای بزرگ غیرخصوصی کشور (تولیدی و پیمانکاری) شامل بازتعریف ماموریتها و حیطه های موضوعی و جغرافیایی با هدف:

الف- برقراری ارتباط میان بنگاههای کوچک و متوسط با بنگاههای بزرگ

ب‌-  به حداقل رسانیدن تداخلهای غیرسازنده بین بنگاههای خصوصی و غیرخصوصی در مسیر رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی

ج‌-  استفاده حداکثری از ظرفیتها و توانمندیهای بنگاههای بزرگ

۳-  اعمال نظارت بر برنامه ریزی دقیق بودجه ای و مالی (بانکی و بازار سرمایه) با حداکثر پیش بینی پذیری برای سال ۱۳۹۶

۴-  برنامه اجرایی کاهش محسوس و در نهایت جلوگیری کامل از ورود کالای قاچاق با تاکید بر مبارزه با عوامل اصلی و مهم این عرصه

حسن روحانی- رییس جمهوری اسلامی ایران

فعالیت های ویژه دارای اولویت سازمان اداری و استخدامی کشور

جناب آقای جمشید انصاری

معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۴۲۴۳ مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ موضوع ارائه برنامه ها و بسته های اجرایی پیشنهادی آن سازمان برای تداوم و ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای مرتبط با سال “اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال” بدینوسیله فعالیتهای ویژه دارای اولویت و مدنظر اینجانب در حوزه وظایف آن سازمان را به شرح زیر ابلاغ می نماید. لازم است تدوین برنامه اجرایی این فعالیتها با اولویت در دستور کار قرار گیرد و نتیجه را در زمانهای تعیین شده به اینجانب ارائه فرمایید:

“تدوین طرح جامع ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای دولتی و تربیت مدیران مستعد و جوان برای آینده کشور با هدف ارتقای بهره وری در دستگاههای اجرایی و ایجاد زمینه مناسب تر برای افزایش رشد اقتصادی و توسعه اشتغال با همکاری وزرا، روسای سازمانها و دستگاههای اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ این ابلاغ”.

 حسن روحانی- رییس جمهوری اسلامی ایران

فعالیتهای ویژه دارای اولویت سازمان برنامه و بودجه کشور

 جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت

معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۴۲۴۳ مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ موضوع ارائه برنامه ها و بسته های اجرایی پیشنهادی آن وزارت برای تداوم و ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای مرتبط با سال “اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال” بدینوسیله فعالیتهای ویژه دارای اولویت و مدنظر اینجانب در حوزه وظایف آن سازمان را به شرح زیر ابلاغ می نماید. لازم است تدوین برنامه اجرایی این فعالیتها با اولویت در دستور کار قرار گیرد و نتیجه را در زمانهای تعیین شده به اینجانب ارائه فرمایید:

۱-  برنامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با هدف ارائه مناسب خدمات و انجام سرمایه گذاریهای زیربنایی و حفظ توازن بودجه مبتنی بر ارقام قابل تحقق منابع و با اعلام اعتبارات قابل تخصیص به دستگاههای اجرایی، با همکاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رییس کل محترم بانک مرکزی و مشاور محترم رییس جمهور در امور اقتصادی، ظرف مدت یک ماه از تاریخ این ابلاغ.

۲-  برنامه جامع صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش چشمگیر آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرها با محوریت ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی داخلی و سرمایه گذار خارجی در صرفه جویی انرژی، با همکاری وزرای محترم نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، رییس کل محترم بانک مرکزی و رییس محترم سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ این ابلاغ.

۳-  برنامه اجرایی تولید و اشتغال در هر یک از استانهای کشور با تعیین ماموریتهای محوری برای هر یک از استانها با همکاری وزیر محترم کشور و سایر وزرا، روسای سازمانها و دستگاههای اجرایی ذیربط، ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ این ابلاغ.

حسن روحانی- رییس جمهوری اسلامی ایران

فعالیتهای ویژه دارای اولویت وزارت صنعت 

جناب آقای مهندس محمدرضا نعمت زاده

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۴۲۴۳ مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ موضوع ارائه برنامه ها و بسته های اجرایی پیشنهادی آن وزارت برای تداوم و ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای مرتبط با سال “اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال” ، بدینوسیله فعالیتهای ویژه دارای اولویت و مدنظر اینجانب در حوزه وظایف آن وزارت را به شرح زیر ابلاغ می نماید. لازم است تدوین برنامه اجرایی این فعالیتها با اولویت در دستور کار قرار گیرد و نتیجه را در زمانهای تعیین شده به اینجانب ارائه فرمایید.

۱-  با توجه به نقش سرمایه گذاری و تولید صادرات محور در توسعه اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید در مقیاس بزرگ بالاخص برای فارغ التحصیلان جوان و همچنین ضرورت پیوستن به زنجیره تولید جهانی، برنامه اجرایی مربوط به تحقق این موارد را با همکاری وزیر محترم امور خارجه و وزرای ذیربط حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ این ابلاغ.

۲-  برنامه ایجاد دگرگونی در نظام توزیع و واسطه گری با هدف بهره گیری حداکثر از فعالیتهای دانش بنیان به ویژه فناوری اطلاعات با همکاری وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور، ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغ.

حسن روحانی- رییس جمهوری اسلامی ایران

فعالیتهای ویژه دارای اولویت وزارت امور خارجه

جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف

وزیر محترم امور خارجه

پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۴۲۴۳ مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ موضوع ارائه برنامه ها و بسته های اجرایی پیشنهادی آن وزارت برای تداوم و ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای مرتبط با سال “اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال” بدینوسیله فعالیتهای ویژه دارای اولویت و مدنظر اینجانب در حوزه وظایف آن وزارت را به شرح زیر ابلاغ می نماید. لازم است تدوین برنامه اجرایی این فعالیتها با اولویت در دستور کار قرار گیرد و نتیجه را در زمانهای تعیین شده به اینجانب ارائه فرمایید:

“تدوین برنامه اجرایی نحوه شکل دهی دیپلماسی پایدار در حوزه اقتصاد با هدف توسعه تعامل با جهان و منطقه و در راستای جذب سرمایه، فناوری و گردشگر و گشایش بازارهای صادراتی برای محصولات ایرانی و خدمات فنی و مهندسی با همکاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و سایر وزرا، روسای سازمانها و دستگاههای اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ این ابلاغ”.

حسن روحانی- رییس جمهوری اسلامی ایران

فعالیتهای ویژه دارای اولویت وزارت امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای دکتر علی طیب نیا

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۴۲۴۳ مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ موضوع ارائه برنامه ها و بسته های اجرایی پیشنهادی آن وزارت برای تداوم و ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای مرتبط با سال “اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال” بدینوسیله فعالیتهای ویژه دارای اولویت و مدنظر اینجانب در حوزه وظایف آن وزارت را به شرح زیر ابلاغ می نماید. لازم است تدوین برنامه اجرایی این فعالیتها با اولویت در دستور کار قرار گیرد و نتیجه را در زمانهای تعیین شده به اینجانب ارائه فرمایید.

۱- برنامه اصلاح نظام بنگاه داری صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی با هدف باثبات تر کردن ترکیب داراییها و کاهش سهم بنگاه داری، با هماهنگی وزرا، روسای سازمان ها و دستگاههای اجرایی ذیربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغ.

۲- برنامه اجرایی برای رفع موانع حقوقی تولید و سرمایه گذاری به نحوی که متضمن به حداقل رسانیدن طرح دعاوی اقتصادی در محاکم قضایی باشد و با همکاری وزیر محترم دادگستری ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ این ابلاغ.

حسن روحانی- رییس جمهوری اسلامی ایران

فعالیتهای ویژه دارای اولویت صندوق توسعه ملی

 جناب آقای مهندس احمد دوست حسینی

رییس محترم هیات عامل صندوق توسعه ملی

در جهت اجرای شایسته منویات مقام معظم رهبری و در راستای تحقق همه جانبه برنامه “اقتصاد مقاومتی؛ تولید –  اشتغال” که به عنوان سرلوحه فعالیتهای کشور در سال ۱۳۹۶ اعلام و ابلاغ شده است، به جنابعالی ماموریت داده می شود در قالب بندهای ۲۴ گانه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در ادامه فعالیتها و ماموریتهای قبلی در جهت تحقق این سیاستها در اسرع وقت برنامه های زیر را به طور ویژه تدوین و در زمانهای مشخص شده به اینجانب ارائه فرمایید؛

“برنامه تامین منابع مالی سرمایه گذاری با هدف ایفای نقش اهرمی صندوق توسعه ملی برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی در چارچوب اساسنامه صندوق با همکاری وزرا، روسای سازمانها و دستگاههای اجرایی ذیربط، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ این ابلاغ”.

حسن روحانی- رییس جمهوری اسلامی ایران

فعالیت های ویژه دارای اولویت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر علی ربیعی

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۴۲۴۳ مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ موضوع ارائه برنامه ها و بسته های اجرایی پیشنهادی آن وزارت برای تداوم و ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای مرتبط با سال “اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال” بدینوسیله فعالیتهای ویژه دارای اولویت و مدنظر اینجانب در حوزه وظایف آن وزارت را به شرح زیر ابلاغ می نماید. لازم است تدوین برنامه اجرایی این فعالیتها با اولویت در دستور کار قرار گیرد و نتیجه را در زمانهای تعیین شده به اینجانب ارائه فرمایید:

“تدوین برنامه اجرایی افزایش اشتغالزایی فعالیتهای تولیدی با همکاری وزرا، روسای سازمانها و دستگاههای اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ این ابلاغ”.

 حسن روحانی- رییس جمهوری اسلامی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام