کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

شرایط استفاده سربازان فراری و مشمولان مشغول خدمت از قانون جریمه مشمولان غایب

مطابق بند «ب» تبصره (11) قانون بودجه سال 1396 کل کشور،

«به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت‌ سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال 1396 تسویه می‌شود، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال در قالب ردیف 130- 530000  جدول شماره (9) این قانون به صورت مساوی به ردیفهای ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد:

شناسنامه قانون | jadval11

به گزارش شناسنامه و بر اساس اعلام سازمان نظام وظیفه، سربازان حین خدمت که قبل از اعزام به خدمت سربازی و تا تاریخ 29 اسفند 95 بیش از 8 سال غیبت داشته باشند، به شرح زیر در شمول این مقررات قرار می گیرند.

مشمولان مشغول خدمت

مثال 1: مشمول متولد 15 اسفند سال 67 که در تاریخ 31 خرداد 85 موفق به اخذ دیپلم شده و پس از آن نیز ادامه تحصیل نداده است؛ چنانچه از تاریخ 19 آبان 93 مشغول به خدمت شده باشد، غیبت وی از 1/12/85 محاسبه شده و تا تاریخ 19/8/93 دارای بیش از 8 سال غیبت خواهد بود و در شمول این معافیت قرار می گیرد.

سربازان حین خدمت در صورتی که به خدمت اشتغال دارند، پس از احراز شرایط و گذراندن مراحل رسیدگی، از خدمت ترخیص خواهند شد.

سربازان فراری

سربازان فراری که از آخرین تاریخ فرار از خدمت آنان بیش از 8 سال گذشته باشد و تاکنون نیز مشغول به خدمت نشده باشند، در شمول این مقررات قرار خواهند گرفت، لازم به توضیح است که مدت فرار آنان تا پایان سال 95 محاسبه می شود.

سربازان فراری که از آخرین تاریخ فرار از خدمت آنان بیش از 8 سال نگذشته باشد در صورت اشتغال و یا عدم اشتغال به خدمت، غیبت آنان از زمان ورود به غیبت تا پایان سال 95 محاسبه خواهد شد و چنانچه از زمان ورود به غیبت آنان تا پایان سال 95 بیش از 8 سال بوده، در شمول معافیت قرار خواهد گرفت.

مثال 2: مشمول متولد 5 تیر 68 با مدرک تحصیلی سوم دبیرستان که در تاریخ 19 مرداد 85 با غیبت به خدمت اعزام و در تاریخ 22 دی 89 از خدمت فرارکرده، در این صورت غیبت وی از آخرین تاریخ مهلت معرفی (19/4/86) تا تاریخ پایان سال 95 بیش از 8 سال بوده و در شمول معافیت قرار خواهد گرفت.

گفتنی است مطابق اجزای ذیل حکم بند «ب» تبصره (11) قانون بودجه سال 1396،

1- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده‌درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش‌ماه، یک‌سال محسوب می‌شود.

2- برای مشمولان متأهل، پنج‌درصد(5%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ازای هر فرزند، پنج‌درصد(5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

3- مشمولان غایبی که به‌صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نموده‌اند، می‌توانند گواهینامه رانندگی أخذ نمایند.

4- محرومیت‌های مندرج در بند(ط) تبصره(16) قانون بودجه سال 1394 کل کشور در مورد دارندگان کارت معافیت ناشی از اجرای حکم بند مذکور از ابتدای سال 1396 لغو می‌گردد.

5- فرزندان ایثارگران مشمول ماده(45) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه‌درصد(50%) تخفیف می‌شوند.

6- مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصد(50%) تخفیف بهره‌مند می‌شوند.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام