کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1401

دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1401 از سوی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد.

شناسنامه قانون- با صدور بخشنامه ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی، به استناد تصویب‌نامه جلسه مورخ ۱۹‏/۱۲‏/۱۴۰۰ شورایعالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌کار در سال ۱۴۰۱ و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه از ابتدای سال جاری ابلاغ گردید.

از سوی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد.

شناسنامه قانون- با صدور بخشنامه ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی، به استناد تصویب‌نامه جلسه مورخ ۱۹‏/۱۲‏/۱۴۰۰ شورایعالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌کار در سال ۱۴۰۱ و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه از ابتدای سال جاری ابلاغ گردید.

دانلود جداول دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال ۱۴۰۱

بر این اساس حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه ‌شدگان مشمول قوانین کار و تامین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ مبلغ 1،393,250 ریال اعلام و سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1400، معادل 38 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 171,722ریال افزایش می‌یابد.

همچنین با توجه به اینکه طبق بند (3) تصویبنامه فوق الذکر مقرر گردیده است کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل ماهیانه مبلغ 8,500,000 ریال بابت کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای و بر اساس مصوبه شماره 19756‏‏/ت58673هـ مورخ 26‏‏/02‏‏/1400 هیأت محترم وزیران مبلغ 4,500,000 ریال بعنوان حق مسکن به کارگران مشمول قانون پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار می‌بایست به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق‌بیمه از جمله خواربار در ایام اشتغال و… در ستون‌ مربوطه و کسر حق ‌بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام نمایند.

لازم به ذکر می باشد که چنانچه براساس مصوبه هیأت محترم وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه‌شدگان در سال 1401 افزایش یابد، مراتب مجدداً جهت اقدام اعلام خواهد شد.

خاطر نشان میسازد به موجب بند (2) مصوبه مزبور و تبصره های ذیل آن و نیز دستورالعملهای صادره از سوی اداره‌کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه های دارای طرح طبقه بندی و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل) که “دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است” مبلغ روزانه هفتاد هزارریال حق‌بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (39) قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان پرداخت نمایند.

شایان ذکر است ملاک محاسبه مبلغ مزد پایه سنواتی براساس مصوبات سالیانه شورایعالی کار و میزان سنوات اشتغال بیمه شده در همان کارگاه و از تاریخ مبنای 1‏/1‏/95 (برای اولین پایه سنواتی) قابل محاسبه خواهد بود.

حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری برابر 2‏‏/1حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال 1400 از رقم روزانه‌ 885,165 ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 38 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 171 هزار و 722 ریال در سال‌جاری افزایش می‌یابد که در هر حال از 2‏‏/1 حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود.

حداقل مبنای پرداخت حق‏ بیمه بیمه‏‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال 1401 معادل رقم روزانه 1,393،250 ریال خواهد بود و در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق‏ بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال 1400 ‏باشد، می‌‏بایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال 1401 رعایت گردد.

متن کامل بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق ‏بیمه تامین اجتماعی در سال 1401

18 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام